Terug naar overzicht

Blijft de TU Delft binnen de perken van Plasterk?

De bewindsman feliciteert de universiteit vandaag met de benoeming van Dirk Jan van den Berg, de huidige ambassadeur in China. Hij is ‘blij om te zien dat de Delftse universiteit binnen het kader van de Dijkstalnorm een voorzitter van topniveau heeft weten aan te trekken’.

Op die salarisnorm hamert Plasterk keer op keer. ‘Laat er geen misverstand over bestaan’, zei hij bij de opening van het academische jaar. ‘In het regeerakkoord staat onomwonden dat voor salarissen in de publieke sector de Balkenende-norm als maximum geldt. Er is geen snippertje twijfel dat universiteiten bij de publieke sector horen.’

 

Daar trok Delft zich aanvankelijk weinig van aan. De raad van toezicht had ‘lak’ aan het salarisplafond. Plasterk was boos en eiste volgens Haagse bronnen dat de benoeming van de nieuwe voorzitter aan hem persoonlijk zou worden voorgelegd.

 

Maar de kleine lettertjes in het persbericht dat de universiteit deze week heeft rondgestuurd, verraden dat Delft nog altijd zijn eigen koers vaart. De benoeming heeft plaats gevonden ‘binnen het wettelijke kader’ en is ‘in lijn met de norm (niveau 2008) van de commissie Dijkstal’.

 

Het salarisplafond voor publieke bestuurders is nog niet wettelijk vastgelegd. Bovendien, wat is precies de norm van Dijkstal? En wie heeft bepaald wat het niveau van 2008 is?

 

Volgens het ministerie mogen universiteitsbestuurders maximaal 130 procent van het huidige ministerssalaris toucheren. In 2008 zou dat 176 duizend euro zijn, exclusief pensioenpremie en onkosten.

 

Voorzitter Gert-Jan Kramer, van de Delftse raad van toezicht, maakt een ander rekensom. ‘Wij hebben het niveau van 2008 zelf bepaald’, zegt hij desgevraagd. ‘Er is geen CAO voor zulke bestuurders.’

 

Bovendien wijst hij op een eerder advies van Dijkstal. ‘Daarin zegt hij al dat de minister-president dertig procent te weinig verdient ten opzichte van de topambtenaren. Maar dan nog zou het twintig procent te laag zijn ten opzichte van het minimum in het bedrijfsleven.’

 

Twintig procent bovenop 176 duizend euro zou al een jaarsalaris van 211.200 euro opleveren. Exclusief pensioen en onkosten. Maar waarschijnlijk kiest de raad een hogere salarisstijging voor 2008 dan het ministerie. ‘De minister heeft niets te zeggen over de benoeming van de collegevoorzitter’, houdt Kramer vol.

 

Over het afgesproken salaris van de nieuwe collegevoorzitter wil hij niets zeggen. ‘Dat staat te zijner tijd in het jaarverslag.’

 

UPDATE:

Het ministerie van onderwijs ontkent dat er onduidelijkheid is en
zegt het precieze bedrag te kennen. Het zou maximaal 130 procent van
het ministersalaris zijn, 'exclusief een normale pensioenbijdrage van
de werkgever en een normale onkostenvergoeding', aldus een
voorlichter. 'De minister is daarover geïnformeerd. Het lijkt
Plasterk een goede norm voor de overige bestuurders in het hoger
onderwijs.' [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?