Terug naar overzicht

Boek over succesvolle samenwerking

Overal waar mensen samenwerken in projecten, zoals de renovatie van een stadscentrum, kan het mis gaan. De begroting wordt overschreden, er is geen vertrouwen meer, de partijen willen niet met elkaar samenwerken of de belangen liggen te ver uit elkaar liggen.

Het boek Managen van samenwerkingsprocessen, praktische handleiding richt zich op de vastgoedwereld. Het beschrijft een model waarin samenwerking alle kans van slagen heeft. Tenminste als het voldoet aan vijf criteria: er moet een gezamenlijk ambitieniveau zijn, de wil om het samen te doen, er moet vertrouwen en respect zijn, mensen moeten zich aan de spelregels houden en de financiële middelen moeten toereikend zijn. Als de samenwerking toch dreigt te mislukken, biedt het boek tools voor eerste hulp.

Yvonne Koert en Jorine de Soet, projectadviseur in de vastgoedwereld, volgden projecten. Ze interviewden verschillende partijen die zich met een vastgoedproject bezighielden en onderzochten wat er goed en fout ging. ‘We hebben ons model getoetst aan prominenten in die wereld.’

De docent marketing gelooft in het samenbrengen van verschillende disciplines. ‘Zet mensen bij elkaar die op een andere manier denken, werken, problemen oplossen en je krijgt kruisbestuiving waaruit synergie kan voorkomen. Maar het werkt alleen als je er open voor staat en er bewust van bent dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.’

Het boek is niet alleen voor mensen in de vastgoedwereld, maar voor iedereen die in projecten samenwerkt, ook voor studenten en medewerkers. ‘Het is geen hoogdravend theoretisch werk’, zegt Koert. ‘Het is een geestig, lekker lezend boek en rijk aan praktijkvoorbeelden.’ Naast het boek Managen van samenwerkingsprocessen is er ook een bundel artikelen over samenwerking in complexe winkelprojecten, dat geschreven is door Jorine de Soet. [CB]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?