Terug naar overzicht

‘De proefgesprekken waren strenger’

De dag dat de accreditatiecommissie op bezoek kwam om de studie CMD te beoordelen, zal studieleider Jan Peeters nog lang bijblijven. ‘Achteraf gezien, was het een hartstikke leuke dag.’
Vooraf was het een spannende aangelegenheid. Maandenlang is er getraind, knelpunten werden opgeschreven en er zijn proefsessies gehouden om maar zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het bezoek ‘We hebben nu een kast vol mappen met evaluaties en onderwijsmateriaal. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar ik ben apetrots op het team. We zijn goed bezig en moeten dat borgen.’

Hij was blij verrast dat de inhoud van zijn studie veel aandacht kreeg, meer zelfs dan hij na de strenge proefgesprekken had verwacht. ‘Dat was fijn, want dat is toch waar het om draait.’ De bezieling van de docenten bleef niet onopgemerkt. ‘De commissie vond dat er een groot verschil was tussen de zakelijkheid van de stukken en het enthousiasme van het team. De sfeer was erg goed en het gesprek verliep soepel, ook al waren er kritische vragen.’

Stille aanwijzingen genoeg dat het met de accreditatie wel goed komt. Tot opluchting van Peeters, want zijn team heeft er de afgelopen twee jaar hard voor moeten werken. ‘We hebben een heftige tijd achter de rug. In 2005 kregen we met 260 eerstejaars een verdubbeling van het aantal studenten voor onze kiezen.’ Er kwamen 24 medewerkers bij in twee maanden. ‘De eerste drie jaar van de nieuwe opleiding was er nog weinig structuur. Om de groei op te vangen zijn we in 2005 begonnen de organisatie her in te richten. Daar hebben we het werkveld bij betrokken om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van het beroepenveld.’

Het verloop van de accreditatie is een mooie opsteker en reden voor een klein feestje bij CMD. Ondanks de zware tijd, want de overkoepelende Academie voor ICT & Media (AIM) heeft een tekort van een miljoen. ‘We zijn een opleiding van de AIM en voelen ons daar thuis, maar hebben wel onze eigen nukken. Ik ben er van overtuigd dat het probleem van de overschrijding van het budget grotendeels niet bij ons ligt, wij hebben het afgelopen jaar zoveel mogelijk op de normen en kaders van Avans gestuurd. Het kan best zijn dat er één iemand te veel rondloopt, maar meer ook niet. Maar de budgetoverschrijding van de AIM is ook een probleem van CMD, als onderdeel van deze academie. Dit probleem moeten we met zijn allen verhelpen.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?