Terug naar overzicht

Faalangst geen garantie voor positief studieadvies

De student is van mening dat bij het geven van het negatieve studieadvies te weinig rekening is gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden. Daarom is hij hiertegen in beroep gegaan bij het College van Beroep (CvB).

Volgens het College is er wel degelijk rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Daar is namelijk tijdens diverse gesprekken met de student over gesproken. Bovendien zijn er gesprekken geweest over het achterblijven van studieprestaties, het gebrek aan communicatieve vaardigheden en de problemen in de samenwerking met andere studenten.

De Academie van Sociale Studies heeft ook overtuigend aangegeven dat de student niet de capaciteiten en eigenschappen bezit die belangrijk zijn voor de studie. Dat de student aan faalangst en chronische ziekten lijdt, verandert daar niets aan. Het CvB ziet daarom geen reden om het negatieve studieadvies te wijzigen en verklaart het beroep ongegrond. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?