Terug naar overzicht

Gehandicaptenvoorzieningen weinig benut

Dat blijkt uit een enquête van het expertisecentrum Handicap+Studie onder 9300 studenten van acht hogescholen, waaronder Avans, en Wageningen Universiteit. Zestien procent van alle studenten noemt zichzelf gehandicapt.

Over de definitie van ‘handicap’ lopen de meningen uiteen. De meeste studenten met dyslexie bijvoorbeeld noemen hun aandoening niet zo, leert navraag bij de onderzoekers. Dat kan er op duiden dat ze er minder last van hebben, maar het kan ook betekenen dat ze hun beperking ten onrechte bagatelliseren. Opgeteld heeft drie op de tien studenten ‘in belangrijke mate last’ van een functiebeperking als slechtziendheid, doofheid, psychische problemen, RSI, dyslexie of zelfs autisme, terwijl ze zichzelf niet het etiket gehandicapt willen opplakken.

Dat kan samenhangen met een andere onderzoeksuitkomst: één op de drie gehandicapten schaamt zich voor studievertraging die door de handicap wordt veroorzaakt. Velen kennen de mogelijkheden en voorzieningen die er zijn onvoldoende. Bijna de helft weet bijvoorbeeld niet dat een jaar extra studiefinanciering tot de mogelijkheden behoort.

Handicap+Studie start een campagne om aandacht te vragen voor studievertraging door een handicap. [BB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?