Terug naar overzicht

Hbo-cao: flexuren-regeling van de baan

Afgelopen vrijdag lieten AOb en Abvakabo-FNV weten dat de hogescholen het in juli gesloten onderhandelaarsakkoord hadden afgeschoten. Een meerderheid zou niet kunnen leven met de ‘flexuren-regeling’: personeel dat tien jaar in het hbo werkt zou 150 uur mogen besteden aan vakantie of aan bijscholing. Ook de afspraak dat boventallig personeel aan het werk kon blijven in nog op te richten expertisecentra, stuitte op weerstand. Beide voorstellen – die volgens de vakbonden uit de koker van de werkgevers zelf kwamen – zouden praktisch niet uitvoerbaar zijn en te veel geld kosten.

Tijdens het crisisoverleg van afgelopen zondag werden ze daarom uit het conceptakkoord geschrapt. Marieke van den Berg van Abvakabo-FNV vindt het vooral jammer dat de flexuren-regeling van tafel is. ‘De kleine hogescholen vonden het een onaanvaardbaar risico. Een groot deel van het personeel zou een kleine maand extra op vakantie kunnen en dat zouden ze financieel niet kunnen opvangen. Voorlopig blijft daarom de oude regeling gelden, waarin oudere werknemers meer vrije dagen krijgen. Op termijn is dat vanwege leeftijdsdiscriminatie niet houdbaar en moeten we studeren op alternatieven.’

Ook de ontslagregeling blijft bij het oude: bij gedwongen ontslag vullen hogescholen de ww-uitkering aan. ‘Dat geeft mensen in ieder geval inkomenszekerheid. Maar de baanzekerheid is van tafel.’

De bonden gaven niet alleen zaken weg. Bij het overleg werd de loonsverhoging bijgesteld met een tiende procent. De maandsalarissen voor medewerkers stijgen tijdens de drie jaar looptijd van de cao niet met 5,6 maar met 5,7 procent.

De bonden verwachten overigens niet dat ze de aanpassingen in het inmiddels goedgekeurde akkoord moeten voorleggen aan de leden. Gerrit Stemerding van de AOb stelt vast dat het nieuwe akkoord door de kleine loonsverhoging dichter bij de aanvankelijke inzet ligt dan het vorige onderhandelingsresultaat. ‘Er is dus niets aan de hand’. Marieke van den Berg voert nog wel overleg met de kaderleden van haar bond. ‘Die zullen ongetwijfeld vragen hebben. Aan de hand daarvan bepalen we of het voorstel opnieuw naar de leden moet. Maar ik betwijfel het. Dit is echt het maximaal haalbare.’

De hogescholen moeten vrijdag definitief hun fiat geven aan het nieuwe cao-akkoord. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?