Terug naar overzicht

Het is moeilijk concentreren op een AGW-plek

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Delftse Center for People and Buildings. Daarvoor werd net voor de zomervakantie een digitale enquete gehouden onder de Avansmedewerkers die flexibele werkplekken hebben. De respons was in Breda 34,4 procent en in Tilburg 24 procent.

De onderzoekers benadrukken in hun rapport dat de enquete een momentopname betrof. ‘De huisvesting is nog niet helemaal af, er zijn nog wat kinderziekten en mensen moeten leren omgaan met een nieuwe wijze van werken waarmee zij van oudsher niet vertrouwd zijn.’

 

Niet alleen over concentratie en privacy wordt geklaagd. Over het binnenklimaat, de verlichting en akoestiek wordt door een meerderheid van de ondervraagden negatief geoordeeld. Ook over de archiveringsmogelijkheden (persoonlijke kasten zijn er niet meer bij) is gemopper. Al met al vinden veel medewerkers dat de nieuwe werkplekken de arbeidsproductiviteit niet ten goede komen.

 

De ‘AGW-methode’ houdt in dat niemand meer een eigen werkplek heeft. In kantoortuinen zijn verschillende soorten werkplekken ingericht, zoals eilandjes met bureau’s waar medewerkers samen werken en afgesloten concentratiewerkplekken waar je alleen kunt zitten.

 

John Theeuwes, als projectleider bij de invoering van de AGW betrokken, relativeert. ‘Concentratie scoort inderdaad slecht, maar uit het onderzoek blijkt ook dat mensen dit onderdeel niet het belangrijkste van hun werkplek vinden.’

 

Andere punten die als negatief worden beoordeeld, kunnen volgens Theeuwes aangepast worden of dat is al gebeurd. Het inregelen van het binnenklimaat heeft bijvoorbeeld veel tijd gekost, omdat dit met zo’n groot en nieuw gebouw een hele klus is. Het gaat al een stuk beter, vindt hij.

 

In Tilburg vinden docenten dat ze te weinig ruimte hebben voor de werkstukken van studenten. De projectleider zegt dat Avans hiervoor op zoek is naar een oplossing. En dat geldt ook voor het probleem van de vertrouwenspersonen, zoals decanen. Zij vinden dat ze op de ‘transparante’ werkplekken te ‘open en bloot’ vertrouwelijke gesprekken met studenten moeten voeren. De ruimtes zijn weliswaar afgesloten, maar iedereen kan naar binnen kijken. Ook hier moet een oplossing voor komen. ‘De ramen kunnen bijvoorbeeld afgeplakt worden met folie’, noemt Theeuwes als voorbeeld.

 

Het probleem dat docenten bang zijn dat studenten hen minder goed kunnen vinden, omdat ze geen eigen kamer hebben, kan volgens de projectleider worden opgelost door in de kantoortuinen van de opleidingen balies te maken. ‘We onderzoeken deze mogelijkheid.’

 

Theeuwes ziet ook veel pluspunten van de flexibele manier van werken. ‘Een van de redenen om AGW in te voeren was dat Avans en meer open en transparante organisatie wil worden. Daar hebben de nieuwe werkplekken toe bijgedragen.’ De communicatie onderling is verbeterd, blijkt uit het onderzoek. Hoge waardering is er ook voor de architectuur en de uitstraling van het gebouw en dat draagt volgens de onderzoekers bij aan het welbevinden van de medewerkers.

 

Niet onbelangrijk is ook dat de bezettingsgraad van de nieuwe gebouwen veel hoger is dan voorheen. Dat was een van de doelstellingen. ‘Er is voor gekozen om minder werkplekken van hogere kwaliteit te maken. Nu moeten we leren hiermee efficient om te gaan, zodat niet iedereen op dezelfde uren werkt. Voorheen kon het voorkomen dat werkplekken 80 procent van de werktijd leeg waren. Nu is het streven een bezetting van 70 procent. De kantoorruimte is in de nieuwbouw ongeveer gehalveerd. Als je bedenkt dat een werplek per jaar 12.500 euro kost, kun je uitrekenen dat Avans zo miljoenen euro’s per jaar bespaart.’

In Breda oordeeldende werknemers iets negatiever over de werkruimten dan in Tilburg. Dit kan volgens Theeuwes komen doordat in Tilburg het gebouw qua gebruikers nog niet aan zijn maximum zit. Er is hier nog meer ruimte. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?