Terug naar overzicht

Kamer staat pal voor basisbeurs

SP en GroenLinks hadden de minister van OCW op het matje geroepen vanwege het bericht dat de studiefinanciering wellicht op de helling gaat om geld vrij te maken voor hogere lerarensalarissen. Daarmee valt volgens de partijen voor veel studenten de basis weg om door te leren. ‘De pest bestrijden met de cholera’, noemde GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi dat.

Plasterk hield tijdens het spoeddebat vol dat er geen concreet plan is. Hij zoekt binnen zijn begroting naar een miljard euro voor de leraren en laat daarom ‘allerlei opties doorrekenen’. De Tweede Kamer mag een voorstel van hem verwachten op 9 november, als de reactie op het rapport Rinnooy Kan in het kabinet is besproken. ‘Daarna ben ik uiteraard bereid het voorstel toe te lichten.’

Wat SP, GroenLinks en D66 ook probeerden: op verhalen die in de media de ronde doen, weigerde Plasterk in te gaan. Dat wekte ergernis. Kamerleden Renske Leijten (SP) en Alexander Pechtold (D66) hielden hem voor dat zijn woordvoerders dan ook niet in de media hadden moeten reageren.

 

De coalitiepartijen waren een stuk milder van toon, maar alleen Plasterks eigen PvdA houdt alle opties open. Logisch, want een sociaal leenstelsel – waarbij de basisbeurs wordt vervangen door een lening die later via de belasting wordt teruggevorderd – is een oude wens van de sociaaldemocraten. In 2004 pleitte de huidige fractievoorzitter Jacques Tichelaar er samen met zijn collega Martijn van Dam nog voor in een opiniestuk in de Volkskrant.

 Overigens oogstte Plasterks houding niet alleen kritiek. SGP-kamerlid Kees van der Staaij sprak zijn waardering uit. ‘Als we om spoeddebatten blijven vragen op basis van wat er in de krant staat, gaat dit huis steeds meer lijken op een politiek café’, zei hij. ‘We voeren debatten met een minimum aan kennis en een maximum aan stemmingmakerij. Studenten die slapeloze nachten hebben omdat de basisbeurs wellicht wordt afgeschaft, moeten niet vergeten dat er altijd nog een Tweede Kamer is die over dit soort maatregelen moet beslissen.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?