Terug naar overzicht

KNAW waarschuwt voor bioterrorisme

De zogeheten ‘antraxbrieven’, die na de aanslagen op 11 september 2001 werden verstuurd en die vijf slachtoffers maakten, bewezen dat de dreiging van bioterrorisme niet denkbeeldig is. Levenswetenschappers moeten dat beseffen, vindt de KNAW. Ze willen daarom dat opleidingen aandacht besteden aan dit onderwerp.

Ook zou in de aanvraag en beoordeling van onderzoeksprojecten het gevaar van de kennis moeten worden meegewogen. In een publicatie mag geen ‘recept’ voor een aanslag staan. Overigens leidt deze regel in de praktijk niet snel tot censuur: in Amerika geldt hij al, en daar is nog nooit een publicatie tegengehouden.

Toch blijft gezond wantrouwen op zijn plaats. De KNAW roept de atoomfysicus Khan in herinnering, die in Nederland de kennis verwierf om in Pakistan een atoombom te bouwen. Meld elke waarneming of vermoeden van kennismisbruik, staat er dan ook in de richtlijn.

Instellingen dienen bovendien hun e-mail-, post- en telefoonverkeer beter te beveiligen. Een intern e-mailsysteem verdient aanbeveling. Ook moeten memorysticks worden beveiligd.

Een centraal toezichtsorgaan is niet nodig. De instellingen kunnen zelf toezien op de naleving van de richtlijn, denkt de KNAW. Maar een landelijk informatiepunt kan geen kwaad.

De richtlijnen voor ‘biosecurity’ zijn geschreven op verzoek van het ministerie van OCW.  Deze week zijn de richtlijnen overhandigd aan minister Plasterk, zelf een levenswetenschapper. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?