Terug naar overzicht

‘Kwaliteit in geding bij grote klassen’

Vooral bij de opleiding Small Business & Retail Management (SBRM) is het aantal eerstejaars vergeleken met voorgaande jaren flink toegenomen. De 120 nieuwe studenten zijn verdeeld over drie klassen. Maar ook bij de andere opleidingen zitten de klassen aardig vol. Bij de taallessen zitten er rond de 35 studenten in de klas. Om de stroom studenten aan te kunnen, zijn ook de projectgroepen van zes naar tien studenten gegaan.

De leden van de academieraad uitten vanochtend tijdens de raadsvergadering hun zorg hierover. ‘Studenten komen voor kwaliteit en die komt in gevaar met grote klassen’, zegt Martin Spiering, docent en voorzitter van de academieraad. Hij heeft zijn projectgroepen in tweeën gedeeld, waardoor hij meer tijd kwijt is aan de begeleiding. ‘Het gaat me niet om mijn vrije tijd die ik daarvoor inlever, maar projectgroepen van tien moeten we niet willen. Individuele studenten komen daarin niet tot hun recht.’

Ook docentlid Ingrid van Kempen heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van de blokcoördinator om de projectgroepen te vergroten. ‘Zes en niet meer, anders weet ik zeker dat ik in blok 2 geen studenten meer heb.’

Peer van Hoof, directeur van de Academie voor Marketing, erkent het probleem. ‘Grotere klassen en projectgroepen is geen nieuw beleid’, benadrukt hij.
Hij is daarom bezig met het werven van nieuwe docenten zowel voor de korte als de lange termijn. ‘Het werven van medewerkers is moeilijk, vooral als je kwaliteit in huis wilt halen.’

Ook de ruimte is een probleem. Voor de medewerkers is al nieuwe ruimte geregeld. Voor de studenten wordt op korte termijn nog naar een oplossing gezocht. Doordat er elk jaar studenten afhaken, zal het probleem in blok 2 deels zijn opgelost, denkt van Hoof. Ook worden de studenten dan over meerdere klassen verdeeld. [CB]  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?