Terug naar overzicht

‘Maak Nederland populair onder kenniswerkers’

Steun van de overheid is geen overbodige luxe, vinden KNAW, TNO, VSNU, VNO-NCW en NWO, want Nederland dreigt terrein te verliezen op landen die veel actiever hooggekwalificeerde kenniswerkers werven. De vijf organisaties doen vijf aanbevelingen om van Nederland een ‘pleisterplaats voor kennistalent’ te maken.

Om onderzoekers naar Nederland te halen, moeten allereerst de publieke en private investeringen in research & development omhoog. Universiteiten en industrie zouden hun onderzoek ook beter op elkaar moeten afstemmen.

 

Daarnaast kunnen persoonsgebonden subsidieprogramma’s van NWO vaker worden ingezet voor toptalent uit het buitenland. Dat vergt betere public relations over de grens. Nederland zou ook meer kunnen profiteren van Europese initiatieven, denken de wetenschappers en werkgevers.

 

Gelukkig krijgen hoogopgeleide kennismigranten sinds 2004 iets eenvoudiger toegang tot Nederland, maar het kan nog beter, aldus de organisaties. Hun derde aanbeveling is een Europese green card, waarmee de kenniswerkers en hun familie zich vrijelijk door Europa kunnen bewegen. Is dat te hoog gegrepen, dan moeten de Europese lidstaten hun toelatingsregelingen beter op elkaar afstemmen. In ieder geval moeten de kenniswerkers eenvoudiger naar Nederland kunnen komen.

 

Ten vierde dient de overheid onderzoeksintensieve bedrijven te verleiden zich hier te vestigen door het bedrijfsleven en onderzoeksklimaat te promoten. Ook moet Nederland zich verzekeren van de toegang tot ‘sleutellanden’ als China en India, bijvoorbeeld met gedeelde onderzoeksbudgetten.

 

Ten slotte willen de vijf organisaties dat er hardere cijfers komen over de mobiliteit van onderzoekers. Alle betrokken instanties (zoals universiteiten, bedrijven, IND en Belastingdienst) zouden hierbij moeten samenwerken. Anders kun je geen weloverwogen beleid voeren en bovendien niet zien of het effect heeft.

 De organisaties laten niet al het werk over aan de regering. Zelf willen ze bijvoorbeeld het onderwijs aanlokkelijk maken voor excellente studenten en academici betere carrièrekansen bieden. Bovendien willen ze grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland neerzetten. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?