Terug naar overzicht

Medezeggenschap: ‘organisatieontwikkelingen gaan te ad hoc’

Aanleiding voor de brief is het plan om de deeltijdopleiding Management in de Zorg (MIZ) niet over te hevelen naar de Academie voor Deeltijd in Breda – zoals eerder het plan was –  maar de opleiding bij de Academie voor Gezondheidszorg te laten. De AMR baalt ervan dat hierover gesprekken worden gevoerd zonder dat er gedegen onderzoek aan is voorafgegaan.

De medezeggenschapsraad vindt het ook kwalijk dat telkens keuzes worden gemaakt zonder de AMR daarin te betrekken. ‘Voor de AMR is dit, in een korte periode, een tweede voorbeeld na de problematiek rondom AIM dat de Raad van Bestuur reeds vergevorderd is in de besluitvorming omtrent het herpositioneren van opleidingen zonder de AMR er in te betrekken’, staat in de brief.

Bij de AIM (Academie voor ICT en Media) in Breda is een tekort van bijna een miljoen geconstateerd. Een van de oplossingen, die zijn aangedragen, is het opsplitsen van de academie. Toen dat bekend werd, heeft de AMR erop aangedrongen dat er eerst een onderzoek zou komen. De Raad van Bestuur heeft dit toegezegd.

De medezeggenschapsraad pleit in zijn brief voor een meer ‘consistent’  beleid. ‘Een beleid  dat de juiste criteria bevat, onderbouwd is met onderzoek en gericht is om op een correcte wijze met (een onderdeel van) de medewerkers en studenten van Avans om te gaan.’

Voorzitter Birgit Croft van de AMR vindt dat uit deze voorvallen blijkt dat de AMR ‘niet serieus wordt genomen’ door het bestuur van Avans. Ook denkt zij dat bepaalde discussies niet nodig zouden zijn als er meer onderzoek zou worden gedaan. ‘Bij de reorganisatie destijds is nagedacht en onderzoek gedaan over de organisatorische gevolgen van de plannen. Nu heb ik de indruk dat er aan ideeën geen goede onderzoeken ten grondslag liggen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat MIZ eerst naar de deeltijdacademie zou gaan en nu toch bij gezondheidszorg zou kunnen blijven. Als er onderzoek zou zijn gedaan, zouden de feiten uitwijzen waar de opleiding het beste thuis hoort.’

Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur met onderwijs in zijn portefeuille, laat via zijn secretaresse weten ‘op dit moment’ niet te willen reageren op de brief. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?