Terug naar overzicht

Meer personeel zorgt voor minder pijn bij partijen

De zorgbehoefte van demente bewoners neemt toe, blijkt uit het onderzoek. Om het leven van deze bewoners beter te maken, moet de psychogeriatrische zorg volgens NIVEL worden verbeterd. Zo moet onder andere het opleidingsniveau van verzorgenden omhoog en minder gesteund worden op de kracht van vrijwilligers, zegt het instituut. Op dit moment zijn in alle 75 onderzochte zorginstellingen vrijwilligers aan het werk, maar deze blijken vaak niet de juiste zorg te kunnen bieden. Geschoold personeel kan beter omgaan met bijvoorbeeld agressie en onrustige patiënten.

Er komt meer vraag naar geschoold verzorgend personeel, terwijl lang niet alle verzorgenden de juiste kennis hebben. Verzorgenden moeten over meer competenties beschikken en flexibeler worden ingezet om aan de zorgvraag te voldoen, stelt NIVEL. In de toekomst zou iedere verzorger ook over een aantal specifieke vaardigheden moeten beschikken, zoals specialismen in incontinentie, decubitus en tillen. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?