Terug naar overzicht

Multinationals in conflictgebieden

De bijeenkomst wordt geopend met de mediumpresentatie ‘Breekbaar Nieuws’ van Gijs Wanders, schrijver en oud-correspondent van het NOS journaal. Verder geeft Frans Erkelens van de Nederlandse Defensie Academie een impressie van het leven en werken in een oorlogsgebied. Medewerkers van Heineken en de ontwikkelingsorganisatie IKV Pax Christi spreken ook over dit onderwerp.

Schrijfster Naomi Klein stelt in haar laatst boek De Shock Doctrine dat sommige bedrijven juist van de oorlog in het land profiteren: het zogenoemde ‘rampkapitalisme’.Tijdens grote rampen zoals die van elf september 2001 of de orkaan Katrina zijn het volgens Klein altijd de grote internationale bedrijven die daarvan profiteren. Of de bedrijven die aanwezig zijn bij het debat in Breda daar ook zo over denken, is de vraag.

Het debat is een initiatief van MillenniumBattle. Dat is een ideeënwedstrijd voor hbo en wo-studenten over ontwikkelingssamenwerking en gezondheidsproblematiek. Ongeveer dertig studenten bedenken ideeën voor realistische casus die te maken hebben met de Millenniumdoelen.

Je kunt je tot 24 oktober opgeven via info@millenniumbattle.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het Kasteel van Breda en begint om drie uur. [WvdV]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?