Terug naar overzicht

Nederland kampioen ‘zesjesstudent’

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek onder afgestudeerden in veertien Europese landen en Japan, gecoördineerd door het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Slechts 26 procent van de Nederlandse afgestudeerden verrichtte meer werk dan nodig om zijn tentamens te halen, tegen een internationaal gemiddelde van 38 procent. Daarnaast zegt slechts één op de drie Nederlandse afgestudeerden dat ze tijdens hun opleiding de hoogst mogelijke cijfers wilden halen. Internationaal gold dit voor ruim de helft van de ondervraagden.

Verbaasd concluderen de onderzoekers dat de relatief geringe inspanning van Nederlandse studenten geen nadelige gevolgen heeft voor het latere uurloon dat ze verdienen. De overgrote meerderheid van de in 1999/2000 afgestudeerde hbo’ers en academici vond snel werk en bereikte na vijf jaar een positie op de arbeidsmarkt die maar een fractie onder het internationale gemiddelde ligt.

In vergelijking met andere landen is het Nederlandse hoger onderwijs volgens de afgestudeerden te typeren als studentgecentreerd, breed, praktisch en beroepsgeoriënteerd. De universiteiten en hogescholen zouden qua prestige nauwelijks van elkaar verschillen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?