Terug naar overzicht

Onderwijs verspilt jaarlijks 16 miljard euro

Een belangrijk deel van de hoge kosten wordt veroorzaakt door het lerarentekort, 7,5 miljard euro. De Nationale DenkTank verwacht dat de werkdruk onder leraren door het groeiende tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit heeft tot gevolg dat veel leerlingen blijven zitten, dit brengt weer extra kosten met zich mee. 

Een ander punt wat al uit het onderzoek is gebleken is dat scholen grote moeite blijken te hebben om in te spelen op vele issues die vanuit de maatschappij en de politiek op hen afkomen. Dit vraagt volgens de onderzoekers om een professionele aanpak binnen de schoolorganisatie.

De voorlopige resultaten van het onderzoek worden vanmiddag gepresenteerd in het Trippelhuis van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Hier vindt een debat plaats tussen de Nationale DenkTank en ruim honderd experts uit het onderwijs, de wetenschap de overheid en het bedrijfsleven. Oud-staatssecretaris van onderwijs, Rick van der Ploeg, zal het debat leiden. Er zal ook een videoverbinding zijn met het Binnenhof, zodat een aantal leden van de Parlementair Commissie Onderwijsvernieuwing live kunnen mee discussiëren.    

De leden van de Nationale DenkTank komen aan de voorlopige bevindingen doordat zij met behulp van een managementadviesbureau een eigen onderzoek zijn begonnen. Voor dit onderzoek hielden ze onder andere vijf online debatten met docenten, medewerkers uit het werkveld en managers. Ook gaven sprekers uit de wetenschap het onderwijs, bedrijfsleven en openbaar bestuur hun visie op het onderwerp.

De Stichting Nationale DenkTank bestaat uit een groep van ongeveer twintig studenten, net afgestudeerden en promovendi. Zij willen vernieuwende oplossingen bedenken voor het onderwijs. Op deze manier moet onder andere de kwaliteit van het onderwijs worden verbeterd, de hoge studie-uitval worden teruggedrongen en moet er een betere aansluiting komen tussen het onderwijs en de behoefte van de arbeidsmarkt. [WvdV]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?