Terug naar overzicht

Osiris: ‘een hoop gedoe’

Het nieuwe studievolgsysteem Osiris is begin dit schooljaar op alle drie de locaties ingevoerd. Een systeem met flink wat voordelen voor zowel studenten en docenten. Studenten zijn te vinden op naam en studentnummer, er kunnen pasfoto’s worden ingevoerd. Ook zijn de inschrijfhistorie en het resultatenoverzicht op te halen. Docenten kunnen individuele regelingen en afspraken invoeren. Voor studenten is het makkelijker om van de ene opleiding naar de andere over te stappen. Veel gemak dus, maar dan moet het systeem wel lekker lopen en dat doet het nog niet helemaal.

Bij het aanmelden voor tentamens ondervinden veel studenten problemen. Sommigen kunnen zich eenvoudigweg niet inschrijven voor een tentamen. De anderen moeten nog afwachten of ze daadwerkelijk staan ingeschreven. Dat merken ze pas bij het tentamen. Diana de Keijzer, eerstejaars Commerciële Economie in Den Bosch, heeft voor de zekerheid haar inschrijving uitgeprint. ‘Ik heb dan in ieder geval een bewijs.’ Aanmelden is haar wel gelukt, hoewel ze het ingewikkeld vindt. ‘Maar als je het eenmaal weet, went het snel.’ De handleiding van Osiris vindt ze duidelijk.

De studenten die het oude systeem kennen, vinden het 'een hoop gedoe'. Voor hen is het allemaal omslachtiger geworden. ‘Om mij aan te melden voor een tentamen, moet ik nu twintig keer klikken, eerst was dat twee keer’, zegt Alex Kamsteeg, tweedejaarsstudent Informatica in Den Bosch.

Fons Maas, Osiris-coördinator bij de Academie voor Marketing in Den Bosch, heeft al een aantal mailtjes binnen gekregen van studenten met de vraag waarom Avans is overgestapt naar een nieuw systeem. ‘Het oude was zo overzichtelijk’, schrijven ze.

Hij erkent dat ondanks alle voordelen het systeem voor studenten lastiger is geworden. ‘Ze moeten zoeken naar tentamens, naar de juiste codes. Vooral voor de ouderejaars, die nog een oud tentamen moeten maken, is het ingewikkeld. De oude codes bestaan niet meer. Ze moeten dus op zoek naar het juiste vak.’

Ook voor docenten vraagt de invoering van de cijfers meer aandacht, zegt Maas. ‘Voor een vak staan vaak vier herkansingen, je moet goed uitzoeken welk tentamen een student heeft gedaan en waar je het cijfer invoert.’

Koen Brero, coördinator Informaticaopleidingen in Den Bosch, zegt dat het logisch is dat er problemen zijn met de invoering. ‘Osiris is een super complex systeem. Zo complex dat het niet zonder problemen kan worden ingevoerd. Elke opleiding heeft zijn eigen examenpakketten. Elke student heeft een individuele leerweg, sommigen hebben achterstand. Er is zoveel variatie en alles moet worden ingevoerd. Dat kan gewoon niet foutloos gaan.’

Brero denkt dat een aantal problemen voorkomen had kunnen worden als het systeem voldoende was getest met echte gegevens. ‘Er is niet gekeken naar lastige kwesties waar studenten en docenten tegenaan kunnen lopen. Docenten hebben nauwelijks training gehad en studenten al helemaal niet. Bij ons krijgen de ICT-studenten nu extra informatie. Studenten mogen niet de dupe worden van het systeem. Als het aanmelden voor een tentamen niet goed gaat, kunnen studenten daardoor een tentamen missen. Of ze moeten 25 euro betalen, omdat ze te laat zijn.’

Maas denkt dat het nieuwe systeem alleen aan het begin van het schooljaar even lastig is. Hij vergelijkt de invoering van Osiris met de overstap van WP naar Word. ‘Iedereen reageerde met “wat een ellende, hoe moet dat nu zonder onderwaterscherm.” Na een halfjaar had niemand het er meer over.’ [CB]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?