Terug naar overzicht

Raad van Bestuur denkt na over opsplitsen AIM

De AIM heeft een tekort van een miljoen euro en volgens een verbeterplan kost het 8 tot 13 fte’s om dit weg te werken. Na overleg tussen de Raad van Bestuur en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) is gisteren besloten een extern bureau te laten onderzoeken wat er het beste kan gebeuren met de academie. Opsplitsing is volgens Frans van Kalmthout een reële optie. De opleidingen Informatica en Technische Informatica zouden bijvoorbeeld bij de Academie voor Technologie en Management kunnen worden ondergebracht.

Van Kalmthout wil zo de bedrijfsvoering verbeteren. ‘Het duurt te lang’, wijst hij op de budgetoverschrijdingen. Daarom wil hij naast het verbeterplan dat is opgesteld, andere opties verkennen. ‘Als alle seinen op groen staan, lukt het met het verbeterplan misschien. Maar het zijn forse risico’s die we dan nemen. Dan zitten we nog jarenlang met een financieel tekort.’

Het idee leeft om de AIM-opleidingen elders onder te brengen. De afgelopen jaren zijn bij Avans vaker opleidingen van academie gewisseld. ‘Daar hoorden ze het beste thuis en konden ze zich verder ontwikkelen. Als we nu nog twee jaar bezig zijn met de bedrijfsvoering van AIM, gaat dat ten koste van de inhoudelijke ontwikkelingen die nodig zijn. Daarom is dit een serieuze optie voor ons.’

Van Kalmthout zegt dat de AIM nauwelijks een Avans-academie is. ‘De gebruikelijke gang van zaken bij Avans wordt niet toegepast, daar zijn genoeg voorbeelden van. De examenregeling staat niet goed beschreven, de diplomaregistratie is niet in orde, het inzetsysteem wordt niet gebruikt. Dat moet sowieso gebeuren, dus daar gaan we ook mee door in het verbeterplan.’

Dat plan is opgesteld door Titia Bredée, die tijdelijk aan de directie van AIM is toegevoegd. Zij heeft begrip voor de beslissing van de Raad van Bestuur. ‘Het verbeterplan is inderdaad nog geen garantie dat het allemaal opgelost is. Er zijn meerdere opties, maar zo lang we nog niet weten welke eruit komt, gaan we toch door met verbeteren.’

Birgit Croft, voorzitter van de AMR wil niet op de genoemde plannen van de Raad van Bestuur ingaan. ‘Over twee weken komen de Raad van Bestuur en een brede delegatie van de AMR samen om de inhoud vorm te geven. We moeten nog nadenken over wat verstandig is.’ Opsplitsen van AIM is volgens haar één van de vele opties. ‘Voor hetzelfde geld gebeurt er niets en komt er alleen een flinke bezuiniging.’

Het probleem zit volgens haar niet bij de opleidingen. ‘Het zijn goede opleidingen, het ligt aan de overschrijding van de personeelskosten. Je moet onderwijs geven met minder mensen. Elke oplossing moet niet alleen in financiën, maar ook op effecten worden onderzocht.’ Wat precies onderzocht moet worden, wil de AMR samen met de Raad van Bestuur bekijken. Een extern bureau brengt na het onderzoek advies uit aan de Raad van Bestuur. Over enkele maanden volgt een definitief besluit. De suggesties van de medezeggenschapsraad van Avans worden bij de opdracht voor dit onderzoek meegenomen.

Vanmiddag was er een besloten bijeenkomst voor het personeel van AIM, waarin de directie en de Raad van Bestuur de plannen hebben voorgelegd. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?