Terug naar overzicht

Rekentoets reden hogere uitval pabo

In schooljaar 2005-2006 werd de rekentoets ingevoerd, maar nog niet elke pabo hanteerde toen dezelfde norm. Toch steeg de uitval al van 25 procent naar 31 procent. Afgelopen schooljaar was dat met dezelfde norm voor alle pabo’s 38,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CITO en de HBO-raad.

Voorzitter Doekle Terpstra noemt de cijfers op de site van de HBO-raad zorgwekkend. Hij wijst op de noodzaak om op korte termijn maatregelen te nemen. De reken- en taalvaardigheid van scholieren moet worden verbeterd. ‘Een aanzienlijk deel kan niet rekenen op het niveau van groep 8 van de basisschool. Er dreigt weliswaar een lerarentekort, maar wij zijn niet bereid om concessies te doen aan de kwaliteit.’

Van alle eerstejaars studenten mocht 12 procent niet doorgaan naar het tweede jaar, omdat zij de taal- en/of rekentoets niet hebben gehaald. Vooral de rekentoets bleek een struikelblok: aan het einde van het studiejaar is 76 procent van de pabostudenten daarvoor geslaagd. Een deel van de studenten die de toets niet haalt, verlaat de opleiding al voor de herkansing. De rekentoets wordt afgenomen op het niveau van de beste scholieren van groep 8 van het basisonderwijs. Bij de taaltoets ligt de adviesnorm op het niveau van havo 4.

Met de toetsen garanderen hogescholen dat alle pabostudenten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Directeur Jef Bückers van de Pabo in Breda benadrukt dat de toetsen een nul-meting zijn. ‘Die betreft het niveau van de student vóórdat deze aan de Pabo begint en heeft dus niets met het niveau van de Pabo te maken.’ Hij betreurt de landelijk hoge uitval wel. ‘Die stijging is fors.’ Hoe het met de uitvalcijfers van de eerstejaars bij de Pabo in Breda zit, wordt nog nagegaan. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?