Terug naar overzicht

Schandplaal voor mannenbolwerk

Plasterk noemt het essentieel dat er meer vrouwen tot universitaire topfuncties doordringen. Niet alleen zijn succesvolle vrouwen een voorbeeld voor anderen, ze hebben ook ‘invloed op de machtssfeer in de academische wereld’, aldus de minister.

‘Universiteiten lijken er onvoldoende in te slagen de huidige maatschappelijke trends te volgen’, constateert hij. ‘Het ligt voor de hand dat de overheid bijstuurt.’

Plasterk trekt jaarlijks twee miljoen euro uit voor het Aspasia-programma van NWO voor getalenteerde vrouwelijke wetenschappers. Ook steunt hij onderzoek naar ‘gendermechanismen’ in de wetenschappelijke gemeenschap.

In mei kreeg Plasterk van het Steunpunt Studerende Moeders een lijst met knelpunten aangeboden. De minister herhaalt in zijn nota dat hij gaat kijken of ‘aanvullende maatregelen’ voor studerende moeders nodig zijn. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?