Terug naar overzicht

‘Strubbelingen met Osiris van korte duur’

Osiris heeft weinig met de Egyptische god van doen, de naam staat voor: ‘Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem’. Afgelopen week is het door verreweg de meeste academies in gebruik genomen. Een grote operatie, die dan ook niet helemaal vlekkeloos verliep. Studenten kunnen zich via het programma inschrijven voor tentamens. ‘Ze kregen twee dagen langer de tijd om in te schrijven, voor de pechvogels die het in de eerste week probeerden. Toen lukte dat nog niet’, verklaart De Groot.

In week vier van dit schooljaar kreeg de Academie voor Financieel Management in Den Bosch de primeur van toetsinschrijvingen via Osiris. Daarbij kwamen wat lege schermen tevoorschijn. ‘Dat konden we met de leverancier allemaal verhelpen. Daarna volgden in week vijf tien academies.’ Gevolg: het systeem werd traag. ‘Dat was een foutje in de software en is eruit gehaald. Inmiddels is het aantal toetsinschrijvingen hoger dan 80 procent.’

Van de negentien academies zijn er nu vijftien die Osiris gebruiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Avans één studievolgsysteem krijgt in plaats van de drie ‘oude’: Progress, VolgPlus en Cats-Caas. Alle resultaten zijn inmiddels overgezet naar Osiris, alleen de vier academies met Cats-Caas volgen binnenkort nog.

Het overzetten van de cijfers ging niet overal direct goed. In Breda kregen 298 studenten aan de Academie voor Gezondheidszorg voor een onderdeel onterecht een voldoende. Dat veroorzaakte even stress bij docenten, toen nog onbekend was hoe dat hersteld kon worden. ‘Er was een vinkje niet gezet’, was de eenvoudige verklaring van De Groot. ‘Dat is ontdekt en herstelt. In totaal zijn 950.000 studieresultaten omgezet. Het opsporen van de foutoorzaak heeft bij het projectteam geen stress opgeleverd, voor ons was het een kleinigheidje.’

Ook kwamen er reacties op het feit dat studenten geen ontvangstbevestiging kregen na een inschrijving. ‘De automatische ontvangstbevestiging staat geagendeerd voor het eerstvolgende overleg tussen coördinatoren van Osiris’, zegt De Groot. ‘Dat is alleen Avans-breed instelbaar en niet per academie. We willen dat dus eerst afstemmen.’ Als het zo ver is, ontvangen studenten voortaan een bevestiging op hun Avans-e-mailadres. Die adressen zijn in de afgelopen week ingevoerd in Osiris.

Het zijn een paar van de problemen waar de projectmedewerkers van Osiris mee te maken kregen. ‘Overgangsperikelen’, meent De Groot. ‘Het is een kwestie van wennen aan het systeem.’ Honderd medewerkers hebben een training gehad voor het gebruik van Osiris. Zij kunnen controles en nabewerkingen uitvoeren. De projectmedewerkers van Osiris kunnen in noodgevallen ook het scherm op afstand overnemen om de student of docent door het programma te leiden als er iets fout gaat.

Studenten en docenten geven aan het systeem niet gebruikersvriendelijk te vinden. De Groot geeft toe dat het omslachtig is en wil dat verbeteren. ‘Wij willen het programma voor gebruikers makkelijker maken. Maar we moeten het eerst draaiend krijgen, dus dat kost even tijd. Elke opleiding heeft eigen pakketten en registratie, dat moet eerst lopen.’ Als de periode van aftasten voorbij is, denkt De Groot snel te kunnen doorgaan met het verder uitbreiden van Osiris. ‘Nu is de basis gelegd en moeten we de boel goed laten draaien. We rekenen twee jaar om het hele systeem uit te breiden en te integreren.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?