Terug naar overzicht

Surinaamse student geldt als Europeaan

Al twee jaar lang kunnen hogescholen en universiteiten hun niet-EU-studenten een hoog collegegeld vragen, wat vaak neerkomt op een veelvoud van het standaardtarief. Nu ze dit jaar voor het eerst ook geen subsidie meer krijgen voor deze studenten, zijn alle instellingen daartoe overgegaan: collegegelden variëren in hoogte van ruim tweeduizend euro aan de Hogeschool van Amsterdam tot 32 duizend euro voor sommige masterprogramma’s van de Rijksuniversiteit Groningen.*

Aanvankelijk trof die verhoging ook Surinamers, maar de kamerfracties van SP en PvdA hadden minister Plasterk al in mei gevraagd de studenten uit de voormalige Nederlandse kolonie een speciale status te geven.

 

Uit een brief van de bewindsman blijkt dat Surinaamse studenten bij de eerstvolgende aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs worden gelijkgesteld aan studenten uit de EU, waardoor ook voor hen het wettelijk collegegeld als maximum geldt. Ter compensatie mogen hogescholen en universiteiten studenten uit deze groep meetellen voor de bekostiging van OCW. Of de Surinaamse studenten gebruik kunnen maken van regelingen die Europese studenten in staat stelt om bijvoorbeeld tegen een laag tarief geld te lenen, is nog onduidelijk.

 

Om te voorkomen dat de groep van ongeveer achthonderd studenten een instellingscollegegeld moeten betalen totdat de wet is gewijzigd, heeft minister Plasterk individuele instellingen gevraagd de Surinamers te ontzien. ‘Diverse instellingen, waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben mij aangegeven dit verzoek ter harte te nemen’, schrijft de minister.

Bij Avans Hogeschool betalen de Surinaamse studenten het standaardcollegegeld. Het gaat om vijf studenten. [TdO/HOP]  * Bron: Choice

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?