Terug naar overzicht

‘Taal- en rekenlessen Pabo hebben effect’

De HBO-raad kwam deze week met kritiek op het niveau van aankomende pabostudenten. De uitvalcijfers van het afgelopen jaar bleken erg hoog door de reken- en taaltoets. ‘Onze cijfers doen me goed’, reageert directeur Jef Bückers. Het gedeelte uitvallers dat direct aan de taal- en rekentoets te wijten is, ligt met 9,5 procent ook beduidend lager dan het landelijke 12 procent. ‘Ze komen toch allemaal van middelbare scholen, het duidt er wellicht op dat onze lessen in het eerste jaar meer effect hebben dan elders’, concludeert Bückers.

De eerstejaars van het nieuwe schooljaar hebben vorige week voor de eerste keer de rekentoets gemaakt in Breda. Niet zonder succes, want 60 procent is direct geslaagd. Vorig jaar was dat nog 50 procent. Bückers wijdt de vooruitgang voor een groot deel aan de zomercursus, die zijn Pabo de afgelopen zomer voor het eerst hield. Die cursus betrof vier dagen in augustus, een week voor aanvang van de studie. Meer dan de helft van de nieuwe eerstejaars in Breda hebben hieraan meegedaan.

‘De studenten die hier vorig jaar kwamen, hebben die cursus nog niet gehad en kregen onvoorbereid de toets. Het blijkt dat de eerste zomercursus effect heeft gehad, want daardoor zijn de betere resultaten van de huidige studenten voor een belangrijk deel te verklaren.’ Er zijn meer pabo’s die een zomercursus houden. De opleidingen menen studenten zo beter voor te bereiden op de reken- en taaltoets. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?