Terug naar overzicht

Tekort AIM al teruggedrongen tot zes ton

Het ingeschatte tekort van ruim zeven ton tot een miljoen euro bij de AIM, blijkt nu nog zes ton te zijn. De academieraad was vanochtend niet te spreken over de beelden die naar buiten zijn gebracht. ‘Door het negatieve begrotingssaldo van een miljoen komt er een ongewenst beeld naar buiten’, vond docentlid Chris Otto. ‘De Raad van Bestuur had er ook voor kunnen kiezen dat de AIM goed naar voren kwam en de onvolkomenheden met elkaar werden weggewerkt.’

Er is nu een tekort van zes ton en de academieraad denkt dat dit bedrag nog verder naar beneden kan worden gebracht. ‘Aan het inzetsysteem wordt gewerkt en er zitten contracten met de Koninklijke Landmacht en Avans + aan te komen, waarna het wel eens teruggebracht kan zijn tot drie ton’, verklaart Otto. ‘Er zijn rare dingen gebeurd met de cijfers’, vindt hij. Voorzitter van de raad, Jan Woolderink, is blij dat het financiële probleem ‘tot normale proporties’ is teruggebracht. Het bedrijfsproces heeft nu nog verbetering nodig.

Titia Bredée, tijdelijk directielid van AIM, lichtte toe dat de winst voornamelijk zit in de studentenaantallen. ‘Het zijn er meer dan verwacht en elke student brengt ongeveer drieduizend euro op.’ Bredée zegt alleen geld op te schrijven dat al binnen is en feiten te verzamelen. Nog steeds heeft de academieraad daar moeite mee. ‘Dat zou wat zijn, als een bedrijf niet opschrijft wat hij aan inkomsten verwacht het komend jaar’, werpt Otto tegen. Woolderink denkt ook dat het financiële probleem enigszins is opgeblazen: ‘Als we meer continuïteit hadden met een directie die er al een paar jaar was, dan zou het nooit zo zijn gegaan. Dan wisten ze wel wat er kwam en was er gezegd “dat komt wel goed.”’

De raad verzette zich al langer tegen negatieve beeldvorming rondom de AIM. Docenten gaven aan zich beschadigd te voelen door het rapport ‘Noodzaak tot verbeteren’ en de berichten over het miljoen tekort en verlies van banen kwamen het beeld van de academie ook niet ten goede. Otto: ‘Daar zijn die besluiten op genomen, op basis van cijfers die wel of niet kloppen en slecht management de afgelopen jaren. Daarom ligt er nu een extern onderzoek, dat de AIM misschien uit elkaar trekt. Ik mis het vertrouwen en de instelling dat wij het tekort wegwerken met onze directie.’ Het vertrouwen in de Raad van Bestuur heeft wat hem betreft een deuk opgelopen.

Tijdens de vergadering is de lucht wel geklaard over de brief die studenten van de AIM hebben ontvangen over de situatie. ‘De brief is in jargon geschreven dat bekend is bij bestuurders en de academieraad, maar niet bij studenten’, vond Woolderink. Hij meent dat de brief de marketing schaadt. Bredée geeft toe: ‘Het effect heb ik verkeerd ingeschat. De volgende keer bespreken we de teksten eerst met de academieraad.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?