Terug naar overzicht

Tilburgse klachten: er wordt werk van gemaakt

Een gebrek aan groepsruimtes en computers, dat zijn de voornaamste klachten van studenten van de Academie voor Bouw en Management (ABM) en de Academie voor Technologie en Management (ATM) in Tilburg.  De studentenraad ABM hield een handtekeningenactie en haalde vierhonderd handtekeningen van ontevreden studenten op.

‘Dat wij op korte termijn de dialoog met jullie aangaan, duidt er op dat wij jullie klachten belangrijk vinden’, zo opende Peter Hollants, academiedirecteur van ABM, gisteren het overleg tussen afgevaardigden van Avans en een groep van ongeveer 55 studenten.

‘Het gebouw moet er zijn om jullie te faciliteren. Het moet voldoen aan jullie eisen. Jullie hebben een helder sein afgegeven. Er klopt heel veel niet, daar gaan we wat aan doen’, zei Harry Koopman voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij legde daarop iets uit over de totstandkoming van het gebouw en verwees daarbij naar hun opleidingen. ‘Jullie worden opgeleid tot mensen die snappen hoe een gebouw in elkaar wordt gezet. Dus kennen ook de problemen die dat met zich mee kan brengen.’

Ad Vogels, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst, was aanwezig om een aantal directe oplossingen aan te dragen. Zo komen er in de kantine extra stopcontacten onder in de banken, komen er werkplekken bij de lockerruimte en stapelbaar meubilair in de expositieruimte. Daarnaast zal een van de drie computerlokalen niet meer ingeroosterd worden voor lessen.

Een deel van de studenten ziet meer stopcontacten in de kantine wel zitten, maar ze vinden het geen echte werkplek. Vorige week is er zelfs een ‘opstootje’ geweest omdat een student vond dat je er moest kunnen werken, terwijl een andere daar wilde eten. ‘De kantine is een vrije ruimte, dus je mag er ook werken’, antwoordde Vogels.

Waarom komen er niet meer werkplekken in de gang, vroegen studenten zich af. Het gebouw in Tilburg is, in vergelijking met bijvoorbeeld de locatie in Den Bosch, erg open en transparant. Dat brengt problemen mee voor de brandveiligheid. Op last van de brandweer mag Avans daarom niet zomaar werkplekken inrichten in bijvoorbeeld de ruime gang. ‘Het verhaal met de brandweer loopt nog steeds. Dat is een gevoelig spel’, zei Hollants.

Een van de grootste problemen volgens de studenten is dat er al om tien uur geen computers vrij zijn in Xplora. Uit metingen is gebleken dat er tussen tien en twee inderdaad een honderd procent bezetting is, die daarna snel afneemt. ‘Jullie geven aan veertig uur per week in het gebouw te zijn, maar uit de metingen blijkt iets anders’, oordeelde Hollants. Hij vroeg aan de studenten suggesties om de ‘piek’ in het gebruik van Xplora eruit te halen en het gebouw daadwerkelijk de hele dag te benutten. ‘Xplora is ook twee avonden per week open, maar de animo daarvoor is niet groot.’ Studenten wezen de directeur op het feit dat zij ’s avonds werken of voor negenen naar huis moeten in verband met het openbaar vervoer.

Voor de langere termijn werd gisteren de toezegging gedaan om te kijken of er flexibeler geroosterd kan worden en er wordt bekeken of alle ruimtes momenteel wel goed benut worden. Zo is er het plan om de maquetteruimte te veranderen zodat het deel van de maquettes dat nu in Xplora staat daarheen kan. Op deze manier komen er meer werkplekken in Xplora.

De aanwezige studenten vroegen zich af of zij geen gebruik konden maken van de grote vergaderzaal op de tweede verdieping ‘die altijd leeg staat’. Hollants zei dat die zaal veel gebruikt wordt voor diverse vergaderingen, ook van de eigen academie. Het idee dat die ruimte niet gebruikt wordt, klopt volgens hem niet.

Hollants benadrukte nogmaals dat alleen nieuwe werkplekken niet de oplossing van het probleem zal zijn. Het gedrag van studenten zal ook enigszins moeten veranderen om de drukste momenten eruit te halen. Studenten kunnen daartoe de komende periode suggesties indienen bij de studentenraad of via Bouwlink.

‘Docenten mogen natuurlijk ook meedenken, graag zelfs’, zei Hollants. Maar hij waarschuwde wel. ‘We zijn niet op zoek naar architectonische oplossingen of een ingrijpende verbouwing.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?