Terug naar overzicht

Verpleegkundigen nemen taken arts over

Dit concludeert Robert Jan Derksen, arts in opleiding tot specialist, in zijn onderzoek waarmee hij dinsdag aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd. Naast een afname van de werkdruk worden de wachttijden korter en zijn patiënten meer tevreden bij de inzet van deze verpleegkundigen.

Overbelasting van de afdelingen spoedeisende hulp is een groeiend probleem. Door de lange wachttijden en toegenomen werkdruk voor artsen zijn de risico’s voor patiënten groter. De gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen na een korte cursus enkel- en voetletsels nauwkeurig beoordelen op acute breuken en een gerichte behandeling met bijvoorbeeld gips of drukverband inzetten. Bij een gecompliceerde breuk, kunnen ze een arts of chirurg inschakelen voor verdere behandeling.

In het onderzoek peilt hij ook patiënten en daaruit blijkt dat zij meer tevreden zijn over de geleverde zorg door de verpleegkundigen dan door artsen. Derksen ziet daarom mogelijkheden om het concept uit te breiden. Uiteindelijk doel is om een aantal cursussen te ontwikkelen voor weinig complexe letsels, zoals schouder- en sleutelbeenletsel, die veelvuldig voorkomen op de spoedeisende hulp. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?