Terug naar overzicht

Vertrouwen van medezeggenschap in Raad van Bestuur ‘geschaad’

De perikelen rond de Academie voor ICT en Media in Breda vormen de druppel die de emmer deed overlopen. De AMR vindt dat Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur (RvB) de medezeggenschapsraad slecht betrekt bij de besluitvorming over deze academie. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, werd gezegd.

De medezeggenschapsraad heeft telkens het gevoel niet serieus genomen te worden, doordat besluiten regelmatig zonder instemming van de AMR worden genomen. ‘Hoe vaak moet je zeggen “excuses aanvaard” en ga je weer verder’, zei de voorzitter Birgit Croft gisteren in de vergadering.

De kritiek op de Raad van Bestuur betreft niet alleen het late of niet informeren van de medezeggenschapsraad. Het komt ook veelvuldig voor dat vragen of opmerkingen die de AMR heeft bij bepaalde besluiten, heel lang bij de Raad van Bestuur blijven liggen en alsmaar niet worden afgehandeld. 

Drie jaar geleden leidde het gebrek aan vertrouwen van het inspraakorgaan in het bestuur tot een breuk, die een jaar duurde. Er was onder meer een ‘heidag’ voor nodig om de verhoudingen te verbeteren. Nu wil de medezeggenschapsraad nog niet spreken over een breuk, maar dat de relatie ‘beschadigd’ is, heeft wel gevolgen. ‘We zullen minder snel in gesprek gaan en kiezen voor de gulden middenweg’, meent Croft. ‘De medezeggenschap wordt dan vooral een laatste hobbel die genomen moet worden. Van actief meedenken, is dan geen sprake meer en dat wilden we juist zo graag.’

Docent-lid Frans Loots vindt het ‘triest dat het zo gaat’, maar als oudgediende in de medezeggenschapsraad is het voor hem geen verrassing. ‘In het verleden hadden wij vaker heisessies en de intenties die dan werden uitgesproken waren altijd goed. Maar als het er echt om gaat, wordt de AMR niet goed geïnformeerd.’

Docent-lid Ab Bobbink stelde voor om het probleem voor te leggen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry Koopman. De leden waren het er over eens dat het de taak van de bestuursvoorzitter is de boel bij elkaar te houden. ‘Maar hij moet wel met iets aankomen, alleen intenties uitspreken is niet genoeg’, werd gezegd. Koopman krijgt een uitnodiging voor de vergadering van 6 november. 

De raad besloot ook om voorlopig niet mee te denken over de onderzoeksvraag die de Holland Consulting Group van Avans moet krijgen bij zijn analyse van de problemen bij de AIM. De AMR vreest dat dit ‘een onderzoek voor de bühne’ is en dat er ‘een spelletje wordt gespeeld’. De Raad van Bestuur zou zijn besluit allang genomen hebben en het onderzoek wordt alleen uitgevoerd om de gemoederen te sussen. Alleen als het vertrouwen weer hersteld is, kan de medezeggenschapsraad meepraten over het onderzoek, is de gedachte. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?