Terug naar overzicht

‘Zoek geld voor leraren buiten onderwijsbegroting’

Noorda zei gisteren in het televisieprogramma Buitenhof dat hij afschaffing van de basisbeurs geen goed plan vindt. Ook verhoging van het collegegeld voor een beter lerarensalaris ziet hij niet zitten. Hij wil daar alleen over praten als het extra geld in de kwaliteit van het hoger onderwijs wordt gestoken. 'Iedere andere optie leidt tot geruzie.'

Dat Plasterk als enige minister moet opdraaien voor de positieverbetering van leraren, vindt Noorda opmerkelijk. 'Nu er geld moet worden gevonden voor deze centrale kabinetsdoelstelling, zijn Plasterks collega’s ineens muisstil.'

Bij het ministerie van OCW is volgens Noorda 'elk dubbeltje de afgelopen jaren wel drie keer omgedraaid'. Toch kan Plasterk volgens hem nog wel wat geld vinden. 'Want ik vind het vreemd dat OCW de 250 miljoen euro betaalt die zijn gemoeid met het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken. Dat is een inkomensmaatregel. Bovendien zijn die gezinnen straks wel weer een veelvoud van het bespaarde geld kwijt als het collegegeld omhoog moet of de basisbeurs verdwijnt.'

Naast de VSNU pleit ook studentenbond LSVb ervoor de middelen voor een hoger lerarensalaris te zoeken buiten de onderwijsbegroting. In een open brief wijst de bond de Tweede Kamer er op dat Nederland toch al betrekkelijk weinig investeert in onderwijs: 5,1 procent van het bruto nationaal product, terwijl de geïndustrialiseerde landen er gemiddeld 6,2 procent in steken.

Oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66 vinden eveneens dat OCW de last van Rinnooy Kan niet alleen moet dragen. Minister Plasterk zei tijdens het spoeddebat van vorige week dat hij zijn financiële puzzel nog niet heeft opgelost: op 9 november komt hij met een voorstel. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?