Terug naar overzicht

‘Zoek miljard voor leraren niet alleen bij OCW’

De vandaag gelanceerde site is een initiatief van studentenorganisaties ISO en LSVb, mbo-leerlingenvereniging JOB, FNV Jongeren en de jongerenafdelingen van diverse politieke partijen, waaronder het CDJA. Volgens vice-voorzitter Maarten Neuteboom heeft minister Plasterk iets beloofd wat hij niet kan waarmaken. ‘We willen niet dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.’

Ook het CDJA vindt daarom dat het kabinet moet bijspringen. ‘Vergeleken met het buitenland geeft Nederland helemaal niet zo veel uit aan onderwijs, dus er kan best meer bij.’ Het onderwijsbudget zal volgens Neuteboom zeker aan de orde komen tijdens het congres van het CDA op 10 november. ‘We hopen dat de leden zich uitspreken voor toegankelijk hoger onderwijs. Toen we in 2006 het verkiezingsprogramma vastlegden, lukte het ook om collegegeldverhoging te blokkeren en bekostigde masteropleidingen te handhaven.’

De Jonge Socialisten – de jongerenafdeling van minister Plasterks eigen PvdA – ontbreken vooralsnog op de lijst. Maar voorzitter Michiel Emmelkamp verzekert dat ook zijn club de actie steunt. ‘De site is heel snel opgezet en we wilden er even over kunnen nadenken. Want het is nog helemaal niet zeker dat Plasterk het geld bij het hoger onderwijs gaat weghalen. Maar als het gerucht klopt en er komen over een paar weken plannen die de toegankelijkheid geweld aandoen, is dat voor de Jonge Socialisten onbespreekbaar.’

Als de site was opgezet voor behoud van de basisbeurs, had Emmelkamp niet meegedaan. ‘Net als de PvdA zijn wij voorstander van academicibelasting. Als de overheid studenten een fatsoenlijk inkomen geeft dat ze later via de belasting terugbetalen, dan is de toegankelijkheid niet in het geding.’

Maar ook nu het sociale leenstelsel voortijdig is afgeschoten door de Tweede Kamer, zijn er volgens de Jonge Socialisten nog tal van andere financiële mogelijkheden te bedenken om het lerarentekort mee te bestrijden: ‘Zo is er onlangs weer een rapport verschenen over afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.’

Drie uur na de lancering van de site is de petitie al ruim vierduizend keer ondertekend. ‘We hadden na een uur een item op Radio-1, daarna zag je het aantal een kwartier lang met de seconde stijgen’, aldus LSVb-voorzitter Lisa Westerveld. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?