Terug naar overzicht

‘Zonder basisbeurs minder studenten’

De TKMST havo/vwo Monitor 2007 vroeg scholieren eerder dit jaar of ze ook gingen studeren ‘als er geen systeem als de basisbeurs zou bestaan’. Van de zestienduizend ondervraagden zei 21 procent in dat geval ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ niet aan een studie te zullen beginnen. In de vorige editie van de monitor lag dit percentage lager, namelijk zeventien procent.

Van de in 2007 ondervraagde havisten zou 24 procent afzien van een studie en van de vwo’ers zestien procent. Van alle scholieren samen maken kinderen van hoogopgeleide ouders zich het minst zorgen (zestien procent) en kinderen van laagopgeleide ouders het meest (38 procent).

Verwijzend naar de politieke discussie van vorige week concludeert Malmberg, uitgever van de monitor, dat vooral scholieren met minder bedeelde ouders de dupe zijn van een mogelijke afschaffing van de studiebeurs als gift. Gezien de formulering lijkt het er echter op dat de meeste scholieren moeten hebben gedacht dat de onderzoekers wilden weten wat ze zouden doen als het hele systeem van studiefinanciering werd afgeschaft. Malmberg meldt dat de scholieren volgend jaar meer vragen over studiefinanciering krijgen voorgelegd. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?