Terug naar overzicht

Academieraad AIM mort over innovatiegeld

Het wringt bij de academieraad dat de Raad van Bestuur AIM geen innovatiegelden heeft toebedeeld. Voor het tweede schooljaar op rij krijgt de academie die niet toegewezen. De raad kwam daar vandaag tegen in het geweer. De vergelijking met de Academie voor Kunstzinnige Vorming/St. Joost werd nog maar eens aangehaald door docentlid Paul Lindelauf. ‘Die krijgt zeven ton aan extra gelden en speelt kiet, zo kunnen wij dat ook.’

Titia Bredée, tijdelijk toegevoegd aan de directie van de AIM, verklaarde de terughoudendheid. ‘De Raad van Bestuur is daar voorzichtig mee, die is bang dat het tekort alleen maar aangevuld wordt. Aan het krijgen van de innovatiegelden zitten strikte voorwaarden richting de academies.’ Die uitleg was voor voorzitter Jan Woolderink onvoldoende. ‘Dat is geen acceptabele argumentatie. Die redenering is bijna beledigend. Alle academies hebben recht op een deel daarvan.’

Bredée was het daar weer niet mee eens. ‘Dat is niet automatisch zo, het gaat alleen op aanvraag. Die aanvraag heeft de AIM niet gedaan afgelopen jaar.’ Woolderink: ‘Er is genoeg te doen op ICT-gebied in relatie tot het werkveld en andere vakgebieden. Een stabiele directie had dat geld zeker gekregen.’ Docentlid Chris Otto wierp op dat er projecten voor de gelden gedefinieerd zouden moeten worden. ‘We moeten die discussie nog eens voeren met de Raad van Bestuur’, vond Bredée.

Uit de nieuwe tussenstand van de begroting kwam naar voren dat er 130.000 euro aan extra directiekosten zijn. ‘Daarmee wordt de 75.000 euro besparing op personeel te niet gedaan’, betoogde docentlid Pieter Kop Jansen. Chris Otto wilde meer duidelijkheid: ‘Als we alles voorzichtig begroten, moeten we dat ook hierbij doen. Hoe zeker zijn de directie-uitgaven eigenlijk?’ Jan Woolderink stelde het nog scherper: ‘We vinden dat de begroting bijgesteld moet worden. De veranderingen in de directie moeten we apart van de begroting bespreken.’

Bredée kon weinig uitleg geven. ‘Wat er op directiegebied gaat gebeuren, weet ik niet. Binnen nu en twee weken horen we dat van de Raad van Bestuur. Ik zit hier tot eind november voor het verbeterplan. Dat plan heeft vertraging opgelopen, maar ik heb nog niets anders gehoord van mijn baas.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?