Terug naar overzicht

‘Afrikanen moeten het zelf doen’

Een drukbezochte middag was het niet met ruim honderd aanwezigen, maar voorzitter Sonja Vetter-Samuels van de organiserende Atlantische Commissie wist wel waarom. ‘Afrika is niet sexy’, doelde zij op de magere kijkcijfers van het programma van de publieke omroepen vorige week over Darfur. Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en de Koninklijke Militaire Academie houden elk jaar samen een symposium voor docenten en studenten.

Deskundigen gaven hun visie op de conflicten in Afrika, Azghari sloot af met een column. Hij was benaderd als Trouw-columnist. ‘Ik ben Noord-Afrikaan en ik maak me zorgen over het continent. Mensen maken elkaar af, we moeten bedenken wat wij kunnen betekenen voor hen. Ontwikkelingshulp is denk ik een druppel op de gloeiende plaat. We moeten meer investeren vanuit het bedrijfsleven, mensen aan banen helpen. Incidentele hulp werkt niet.’

Roel van der Veen en Wouter Plomp van het ministerie van Buitenlandse Zaken, journaliste Linda Polman en kolonel Sjors Callenbach van Clingendael waren de sprekers. Zij gaven hun visie op de conflicten in Afrika en discussieerden over politieke invloed en ontwikkelingshulp. Uit de discussie bleek dat Afrika zichzelf moet redden. Met ontwikkelingshulp is dat niet te doen en politiek kan dat ook niet, want je kunt regeringen buiten Afrika geen verantwoordelijkheid geven ín Afrika. ‘Uiteindelijk moeten ze zelf modernisering op gang brengen’, stelde Van der Veen.

Azghari sloot af met een warm betoog. Hij kon ook niet anders dan 'met pijn in het hart' stellen dat het aan Afrika zelf ligt. 'Ze gaan elkaar met kapmessen te lijf, vinden elkaar midnerwaardig. Het barbarisme viert hoogtij.' Wel denkt hij dat bedrijven in Afrika een vinger in de pap kunnen hebben bij democratisering en welvaart. ‘Die kunnen eisen stellen, zoals een vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen onder de werknemers. Dat heeft invloed op Afrika. Het opzetten van een bedrijf moet vanuit de machthebbers, maar die moeten we vervolgens onder internationale druk zetten om te democratiseren.’

Zijn visie werd door de zaal omarmd. ‘Afrika bombarderen met Westerse kennis en heel veel investeren, helpt. Alleen zo kunnen Afrikanen hun eigen oorlog tegen het tribalisme winnen’, zo sloot hij de middag af. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?