Terug naar overzicht

Anoniem reageren ter discussie

Projectleider Cees van Dongen vindt dat anoniem reageren de openheid binnen Avans niet ten goede komt. ‘Ik wil niet het geweten van Avans spelen, maar ik wil graag weten of het anoniem reageren een teken is van onveiligheid. Voelen mensen zich niet veilig genoeg om met naam en toenaam te reageren? Dat zou binnen een kleine organisatie als Avans, met onderling goede contacten, niet nodig moeten zijn.’

Als het anoniem reageren niet voortkomt uit angst, maar ‘gewoon’ wordt gevonden, vindt Van Dongen nog dat je erover in debat moet. ‘Het bevordert de open sfeer niet’, meent hij. Van Dongen erkent dat normen en waarden op internet anders zijn dan in papieren media. Anoniem reageren kan bijna op alle websites en van een pittige opmerking schrikken vooral jongeren niet meer terug. ‘Door de globalisering en de individualisering is de wereld anoniemer geworden. Ik heb daar wel oog voor, maar zou er toch graag een discussie over beginnen. Je ziet dat het overal leeft. Bij andere onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit van Tilburg zijn al gedragscodes ontwikkeld’, zegt Van Dongen. Hij wil het in zijn projectgroep aan de orde stellen.

Ook bij landelijke bladen speelt de discussie. Tijdens het Mediadebat, afgelopen zomer in Rotterdam, was de teneur: ‘anonimiteit is de regel voor reacties op internet. Fatsoensregels zijn, mede daardoor, flink opgerekt. En er is geen reden om daar wakker van te liggen’, is op de website www.netkwesties.nl te lezen. Aan het debat deden behalve landelijke bladen en websites als Fok.nl ook politici en advocaten mee. De discussie stond onder leiding van Franciscus van Jole, bekend van het tv-programma De Leugen Regeert. [PM]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?