Terug naar overzicht

Avans krijgt opleiding hbo-v in Den Bosch

Fontys was niet te spreken over het plan van Avans om in Den Bosch met hbo-v te beginnen. ‘Bij Fontys was dat een open zenuw. Maar Avans wint aan terrein, ook in Tilburg. De opleiding hbo-v in Breda is onlangs uitstekend geaccrediteerd en we werken al samen met het Twee Stedenziekenhuis in Tilburg en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.’ Daarbij ziet Van Kalmthout de belangstelling voor hbo-v landelijk toenemen. ‘Het bijzondere is dat de studie bij Fontys in Eindhoven juist terugloopt. Omdat Avans juist populairder wordt bij studenten, willen we het oppakken.’

Met de toestemming van het Ministerie van Onderwijs komt een lange discussie ten einde. De politiek vond de capaciteit van de opleidingen hbo-v in Nijmegen en Eindhoven aanvankelijk voldoende. De nieuwbouw van een groot ziekenhuis in Den Bosch en het geraamde grote tekort aan verpleegkundigen in de toekomst, gaven de doorslag. ‘De discussie speelde zich af op hoog politiek niveau’, verklaart Van Kalmthout.

Het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis ziet graag een hbo-v opleiding in haar nabijheid komen en werkt daarom samen met Avans. Voor studenten wordt er met de bouw van het nieuwe ziekenhuis, dat met 800 bedden het grootste van Noord-Oost Brabant wordt, een leerhuis ingericht. Maar de nieuwbouw is niet voor 2011 klaar. Dat betekent voor Avans even schipperen met de ruimte. ‘Dat kan best lastig worden’, geeft Van Kalmthout toe. ‘We moeten even over ons eigen belang als school heen stappen, het is belangrijk om meer verpleegkundigen op te leiden.’

Daarom moet Avans de komende jaren creatief zijn. ‘Als we het nu niet doen, gaat de kans voorbij. We moeten alle zeilen bijzetten en misschien ook elders ruimte huren. Maar als we deze toestemming voor de poorten van de hel wegslepen, moeten we met de opleiding starten.’ De opleiding valt onder de Academie voor Gezondheidszorg in Breda. Daarmee komt overleg wie het project gaat leiden om de studie in Den Bosch op te zetten.

De nadruk komt bij de nieuwe opleiding voor een belangrijk deel te liggen op het werven van allochtone jongeren. ‘Aan allochtone studenten wordt te weinig aandacht besteed door bestaande opleidingsplaatsen. De regering maakt zich daar grote zorgen over’, weet Van Kalmthout. Het blijkt moeilijk allochtonen voor de zorg te interesseren. ‘Zorgberoepen staan bij hen laag aangeschreven, wat absoluut niet het geval is. Ook kijken ze anders tegen vraagstukken aan als schaamte, intimiteit en omgang tussen mannen en vrouwen. Maar in de randstad zijn er voorbeelden van hoe zo’n opleiding eruit kan zien. Dat hoeven we niet zelf uit te vinden.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?