Terug naar overzicht

Bèta’s: jong, slim en reislustig

Dat blijkt uit een essay in een vorige week verschenen bundel van het Platform Bètatechniek. Studenten met een universitaire bèta- of techniekopleiding halen gemiddeld een 7,37 als eindcijfer en zijn 26,4 jaar oud. Afgestudeerden met een alfa- of gamma-achtergrond doen ruim een half jaar langer over hun opleiding en hebben gemiddeld een 7,23 op hun eindlijst. Zes procent van de bèta’s overweegt na zijn afstuderen te verkassen naar het buitenland, tegen maar drie procent van de rest.

Dat heeft volgens de auteurs van het stuk onder meer te maken met het aandeel hoger getalenteerden die de masterfase afronden met een acht tot een 8,5. Met achttien procent is dit aandeel vier procent hoger dan bij niet-bèta’s. De migratiekans wordt hoger naarmate iemand meer talent heeft, en dus zullen relatief meer bèta’s kiezen voor een loopbaan in het buitenland. Daarnaast leidt het grote aandeel mannen onder de bèta- en techniekstudenten – zeventig procent – tot een grotere migratiekans. In de niet-bètahoek is zestig procent van de afgestudeerden vrouw en die blijken minder reislustig.

 

Volgens Frank Cörvers, één van de auteurs van het artikel en onderzoeker bij het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, speelt ook het internationale karakter van bèta- en techniek een rol. ‘Voor iemand die Nederlands of rechten heeft gestudeerd is het natuurlijk lastiger om in het buitenland aan de slag te gaan’, reageert hij desgevraagd.

 

Uit de goede resultaten van bèta- en techniekstudenten mag niet zonder meer worden afgeleid dat alfa’s en gamma’s dommer zijn. Cörvers: ‘Verschillende studieprogramma’s naast elkaar leggen is appels met peren vergelijken. Maar dat bèta’s slimmer zijn hebben we twee jaar geleden al kunnen vaststellen met een cognitieve toets. Een hbo-student elektrotechniek scoort daarin hoger dan iemand die letterkunde aan een universiteit studeert.’

 De cijfers waarop het essay is gebaseerd zijn overigens niet nieuw: die haalden de schrijvers uit de WO-monitor van 2003, 2004, en 2005, waarin 18,5 duizend afgestudeerden werden geënquêteerd. Daarvan kwamen er bijna zesduizend uit de bètahoek. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?