Terug naar overzicht

Discussieavond over criminaliteit en veiligheid

Ook in Tilburg komt minder criminaliteit voor. Het aantal inbraken en berovingen nemen af. In alle wijken voelen mensen zich veiliger dan een paar jaar geleden. Vanavond wordt aan de kaak gesteld of dat beeld juist is.

Er wordt ook stil gestaan bij de vragen wat de oorzaak van onveiligheid is en of de roep om meer blauw op straat nu geholpen heeft, of juist niet. Heeft het gevoel van veiligheid te maken met de opleving van de economie? Of met het effectiever optreden van de politie? 

Er komen verschillende sprekers. Onder hen dr. Ben Vollaard, expert op het gebied van effectiviteit van de politie. En professor Jan van Dijk, hoogleraar slachtofferstudies aan de universiteit van Tilburg.

Dit wordt de zesde discussieavond in het Science Café. Dit initiatief is in het leven geroepen door een paar enthousiaste wetenschappers om wetenschappelijke kennis dichterbij de Tilburgse bevolking te brengen. Vanavond begint de discussie om 20.00 uur. Deze vindt plaats in de Nieuwe Koninklijke Harmonie. De toegang is gratis. [WvdV]   

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?