Terug naar overzicht

Docenten voelen zich bedonderd

Vorige week noemde de AOb de plannen van minister Plasterk nog  welwillend ‘een goede basis met een slecht design’. Nu zegt voorzitter Walter Dresscher dat de positie van leraren er eerder door verslechtert: de vrijedagenregeling voor oudere docenten wordt ‘grotendeels om zeep geholpen’ en voor hogere salarisschalen zijn ‘geen garanties’.

Plasterk stuurt in zijn ‘slikken-of-stikkenmodel’ aan op een veertigurige werkweek en minder vakantie, terwijl de hoge werkdruk van docenten onbelicht blijft. Bovendien steekt het de AOb dat ‘negentig procent’ van het volgens de commissie-Rinnooy Kan benodigde 1,15 miljard uit de OCW-begroting komt.

Dresscher concludeert dat zijn leden zich ‘bedonderd voelen’. Hij waarschuwt dan ook voor acties, maar bepaalt pas later vandaag zijn definitieve standpunt. De vakbonden kunnen Plasterks plannen nog flink door de war gooien. De ‘oudelullendagen’ zijn in de cao afgesproken. Als deze arbeidsvoorwaarde heilig wordt verklaard, moet de minister zijn ambtenaren opnieuw aan het werk zetten.

Voorzitter Bastiaan Verweij van studentenorganisatie ISO acht het niet uitgesloten dat het hoger onderwijs dan opnieuw moet bloeden. ‘Misschien gaat het collegegeld dan wel veertig euro per jaar omhoog. En dat zou ons toch echt veel te ver gaan.’

De nu aangekondigde jaarlijkse collegegeldverhoging met 22 euro levert de schatkist de komende tien jaar minstens 100 miljoen euro op. [TdO/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?