Terug naar overzicht

Eerstejaars hebben vaker last van vreetbuien

Uit een Amerikaans/Canadees onderzoek blijkt dat gebrekkige sociale contacten, niet meer thuis wonen en ontevredenheid over het eigen lichaam onder eerstejaarsstudenten leidt tot eetbuien. De Amerikaanse psychologe Erin Barker en haar Canadese collega Nancy Galambos pleiten daarom voor een betere begeleiding van eerstejaars die moeite hebben met de overstap naar een nieuwe studie.

Uit het onderzoek onder 101 eerstejaarsstudenten van een grote Canadese Universiteit blijkt dat meisjes die niet tevreden waren over hun sociale contacten of voor het eerst uitwonend zijn, drie tot vijf keer vaker een vreetbui krijgen in vergelijking met andere vrouwelijke studenten.

Eetproblemen bij jongeren zou veroorzaakt worden door een slechte aanpassing aan nieuwe levenssituaties. Vreetbuien zijn vaak een eerste indicatie van de ontwikkeling van ernstige eetstoornissen. Daarom vinden de onderzoekers dat het lichaamsbeeld, het sociale netwerk en de leefsituatie van jonge studenten goed in de gaten gehouden moet worden. [AR]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?