Terug naar overzicht

Feliks de Vroomen: ‘landelijke mbo-examens niet zinvol’

De Vroomen was afgelopen vrijdag bij het afscheid van Roel van Asselt, lector Instroommanagement en Aansluiting van Saxion Hogescholen. ‘Daar werd onder de genodigden met hoongelach gereageerd op dit nieuws’, vertelt De Vroomen. ‘Het wordt gezien als de zoveelste actie vanuit de politiek om het mbo in kaart te brengen, maar dat is niet mogelijk. Daarvoor zijn de verschillen in het mbo te groot’, aldus De Vroomen. Voor een mbo-student verpleegkunde, meestal opgeleid in samenwerking met ziekenhuizen, gelden bijvoorbeeld heel andere kwalificaties dan voor een student autotechniek.

Den Haag denkt dat standaardisatie, met name in vakken als Nederlands en Engels, leidt tot een betere aansluiting met het hbo. Maar De Vroomen voorziet dat de uitvoering van het idee alleen maar heel veel tijd zal kosten. ‘Er zijn ruim meer dan duizend mbo-opleidingen. Die kun je niet stroomlijnen.’

Hij ziet meer in een ander plan van de overheid. Den Haag stelt vanaf komend voorjaar geld beschikbaar waarmee in negen regio’s mbo- en hbo-instellingen samen de aansluiting kunnen verbeteren. ‘Dit gebeurt nu al op individueel niveau. Avans werkt samen met regionale ROC’s (Regionale Opleiding Centra, red.). Zo krijgen we inzicht in hun lesprogramma’s en de uitstroomkwalificaties en kunnen we vaststellen wat de studenten tekortkomen. Het ROC kan zijn lesprogramma erop aanpassen en ook het hbo kan er rekening mee houden.’ In de regionale projecten is het de bedoeling dat de verschillende mbo- en hbo-instellingen in een regio hierin samenwerken.

 

Volgens De Vroomen werkt het niet als een dergelijk plan landelijk wordt aangepakt, omdat de verschillen tussen de regio’s groot kunnen zijn. ‘Bij een pabo in Amsterdam wordt in het lesprogramma bijvoorbeeld meer rekening gehouden met allochtonen dan in Gelderland, want daar wonen veel minder allochtonen’, noemt De Vroomen als voorbeeld.

 

Een kamermeerderheid van PvdA, CDA en SP drong er donderdag bij de staatssecretaris op aan dat mbo-diploma’s even veel waard moeten zijn. Deze zomer pleitte de Onderwijsraad voor een versteviging van de kennis in het onderwijs. Een van de voorstellen was dat mbo’ers die naar het hbo willen, vrijwillig meedoen aan relevante havo-examens.

 

Op dit moment organiseren veel hogescholen bijspijkerprogramma’s in talen en wiskunde voor eerstejaars, omdat hun vooropleiding onvoldoende is. Ook Avans doet dit. Onder meer bij de Pabo en een aantal technische academies kunnen studenten ‘bijles’ krijgen. [PM, HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?