Terug naar overzicht

Geld inzamelen als voorbereiding op stage

De derdejaarsstudenten van de Academie voor Sociale Studies in Breda gaan vijf maanden stagelopen bij een buurthuis in Suriname. ‘We gaan eind januari en willen voor die tijd al iets doen om onze stage meer inhoud te geven, zodoende hebben we de stichting opgericht’, zegt Elma van Dongen, voorzitter van de stichting.

De studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) zijn kieskeurig met wat ze inzamelen. ‘Schriften en pennen willen we niet, die gaan we juist in Suriname zelf kopen om ook op die manier mensen te helpen’, zegt Amy Rijken, secretaris van Miti. Ze hebben al contact gehad met een producent van educatieve middelen, de kans is groot dat hij materiaal doneert. Ze gaan zoveel mogelijk ter plekke kopen, om de plaatselijke middenstand te ondersteunen.

Het geld dat de stichting ophaalt, wordt niet meteen gespendeerd. ‘We gaan eerst onderzoeken waar de mensen behoefte aan hebben. Er moet namelijk wel draagvlak zijn bij de mensen zelf voor wat wij doen’, vindt Van Dongen.

De studenten zijn het erover eens dat het belangrijk is om in het buitenland stage te lopen, juist als CMV’er. ‘Natuurlijk hebben ze in het buitenland niet de protocollen die we in Nederland kennen’, zegt Van Dongen. Daar staat volgens haar tegenover dat je tijdens een buitenlandse stage veel leert over jezelf.  Ook kom je in aanraking met een andere cultuur, een andere zienswijze. ‘Daar komt bij dat er in Nederland veel Surinamers wonen, waar we straks na onze studie waarschijnlijk ook mee te maken krijgen’, voegt Rijken toe.

Het is de bedoeling dat de stichting blijft bestaan, ook na de stage. Er zijn bijvoorbeeld plannen om via Miti volgend jaar een andere groep CMV’ers stage te laten lopen in Suriname. ‘We zijn nu bezig tweedejaars te koppelen aan een project voor de stichting. Zij kunnen bijvoorbeeld tijdens onze stage fondsen werven.’

Om meer draagvlak te creëren voor de stichting en de fondsenwerving, is er op 27 november een benefietavond in Café Brooklyn in Breda. Hier treden onder andere diverse Surinaamse artiesten op. De avond begint om 19.00 uur en de entree kost 10 euro, dat geheel ten goede komt aan stichting Miti. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?