Terug naar overzicht

HBO-Rechten op twee onderdelen excellent

Het oordeel excellent kreeg HBO-Rechten voor de wijze waarop het niveau van de afgestudeerde hbo-jurist verankerd is in het curriculum en voor de kwaliteit van het personeel. De enige voldoende viel voor ‘onderwijsrendement’.

Het accreditatiepanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) sprak in september met de directie, docenten, studenten en vertegenwoordigers van het werkveld. Ook bekeek het panel beleidsdocumenten, competentieboeken, tentamens, beroepsproducten, stageverslagen en afstudeerscripties. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?