Terug naar overzicht

Inschrijfgegevens nu digitaal te beheren via Studielink

Huidige studenten moeten de gegevens van hun inschrijving bij Avans daarin ‘up-to-date’ houden. ‘In principe heb je Studielink niet vaak nodig’, verklaart Natasja Aarts, projectleider van Studielink. ‘Maar je moet je account wel goed bewaren. Alleen als je een tweede opleiding wil gaan volgen of een adreswijziging wil doorgeven, moet dat via Studielink.’ Verder kun je je uitschrijven of inschrijven als je een andere studie wil volgen.

De IB-Groep in Groningen werkt ook met Studielink. Die hoeft niet langer aan Avans door te geven dat studenten zich hebben aangemeld, omdat het programma ook is gekoppeld aan de onderwijsinstellingen. Over twee jaar zijn alle onderwijsinstellingen bij Studielink aangesloten. Wel weer een extra gebruikersnaam en wachtwoord voor de studenten om te bewaren. ‘Ik heb thuis ook een lijstje met alle wachtwoorden liggen van sites, dat hou je niet tegen’, zegt Aarts.

De inschrijvingen van nieuwe studenten bij Avans gingen sinds oktober van dit jaar al met het systeem. Dat maakt al het papierwerk als oude inschrijfformulieren en kopieën van paspoorten en diploma’s overbodig. ‘Het scheelt ons zo’n zesduizend controles van kopietjes per jaar’, meldt projectleider Natasja Aarts. De kasten op de gang bij de studentenadministratie in de Lovensdijkstraat in Breda liggen nog vol met papieren dossiers en formulieren. ‘Studielink vervangt alle briefjes en mailtjes met adreswijzigingen of studiewijzigingsformulieren.’

Studenten hoeven geen kopie van het diploma meer te maken, want de gegevens van de behaalde diploma’s staan in Studielink geregistreerd. Ook de registratie in de Gemeentelijke Basisadministratie wordt erop aangesloten. ‘Daardoor hoeven we ook geen kopie van het paspoort meer te controleren.’ Er komen wel andere controles voor in de plaats. ‘We moeten het hele proces van de studenteninschrijvingen nu meer regisseren, kijken of het goed loopt. Maar we hoeven geen papieren meer over te tikken.’

Studenten die in Studielink staan geregistreerd, zijn meteen in Osiris bekend. Wijzigingen van de inschrijfgegevens worden ook in Osiris verwerkt. ‘Een nieuw woonadres hoeft niet door worden gegeven. Dat komt automatisch in Studielink terecht via de Gemeentelijke Basisadministratie. Maar vooral het doorgeven van het juiste correspondentieadres is van belang’, onderstreept Aarts.

Op de Portal staat een instructie van Studielink voor zittende studenten, die is te vinden onder DPAO-S. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?