Terug naar overzicht

Kwart hoogopgeleide allochtone starters voelt zich gediscrimineerd

Dat blijkt uit een internet-enquête en interviews die Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, liet afnemen. Er deden ruim vijfhonderd allochtonen aan mee, die in 2006 afstudeerden.

De boosheid over niet geboden kansen is het grootst bij afgestudeerden die afkomstig zijn uit milieus waar het opleidingsniveau laag is. Dat geldt met name voor de 150 geënquêteerde Marokkanen en Turken. Opvallend is het sekseverschil, dat echter niet nader wordt verklaard. Van de Marokkaanse mannen zegt 56 procent minder kans bij sollicitaties te hebben, tegen 25 procent van de vrouwen. Bij de Turkse afgestudeerden geldt het omgekeerde: van de vrouwen dicht 49 procent zichzelf minder kansen toe, tegen 37 procent van de mannen.

 

Twee van de vijf allochtone afgestudeerden is meer geneigd de oorzaak bij zichzelf te zoeken in plaats van bij zijn etnische achtergrond. Dertig procent twijfelt.

 Uit het onderzoek blijkt verder dat het ‘stapelen’ van opleidingen vaak voorkomt bij allochtonen. Van de afgestudeerden is veertig procent uit het (v)mbo afkomstig en bij Marokkanen zelfs de helft. Dat duidt op onderschatting van allochtoon talent in het basisonderwijs. Tot daar verbetering in komt, moet ‘stapelen’ als mobiliteitsstrategie worden gestimuleerd. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?