Terug naar overzicht

‘Leraar moet meer van cultuur weten’

De scholing van docenten in kunst en cultuur is de laatste jaren afgenomen, stelt de Australische onderzoeker Anne Bamford. Ook zouden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs meer les in kunst en cultuur moeten krijgen. Bamford bestudeerde op verzoek van het ministerie van Onderwijs het Nederlandse cultuuronderwijs. Daarvoor heeft ze ongeveer 170 leraren, bestuurders en culturele instellingen geïnterviewd.

Momenteel hangen de lessen te sterk af van het enthousiasme en de expertise van de afzonderlijke leerkrachten, vindt zij. Maar de overheid dient ervoor te zorgen dat ieder kind goede cultuurscholing krijgt, en niet alleen een kleine groep bevoorrechte scholieren. Minister Plasterk vindt dat het rapport ‘interessante analyses en aanbevelingen’ bevat. Hij stelt een commissie in die het cultuuronderwijs tegen het licht gaat houden. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?