Terug naar overzicht

Mbo-instroom groeit nauwelijks meer

Studenten van mbo-4-niveau kiezen iets vaker voor een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs dan voorheen. Maar mbo’ers van niveau 3 stromen juist iets minder vaak door. De groei en afname zijn vrijwel tegen elkaar weg te strepen.

Er zullen bovendien maar weinig extra mbo’ers van niveau 1 en 2 opklimmen naar niveau 3 en 4, staat in het rapport dat de Onderwijsraad vandaag heeft gepubliceerd. Ondanks de verwachtingen bij de vorming van roc’s volgt slechts zes procent die route.

 

Het kabinet wil graag dat in 2010 de helft van de jongeren deelneemt aan het hoger onderwijs. Dat is één van de zogeheten ‘Lissabondoelstellingen’ die Europese landen samen hebben vastgesteld. De groei zou voor Nederland vooral uit het mbo moeten komen. Maar juist van die groep leerlingen mag het kabinet niet veel meer verwachten, concludeert de Onderwijsraad. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?