Terug naar overzicht

Medezeggenschap en bestuur Avans proberen het weer

De Raad van Bestuur was dinsdag uitgenodigd om uitleg te komen geven aan de AMR. De medezeggenschapsraad was ontevreden over de informatievoorziening van het bestuur richting de AMR. De aanleiding was onder meer de gang van zaken rond de Academie voor ICT en Media (AIM). De AMR-leden vonden dat zij niet goed en tijdig zijn ingelicht over het verbeterplan en de directievoering bij deze academie.

Achter gesloten deuren is hier dinsdag over vergaderd. Vandaag verscheen in een A-4tje een verklaring. Erkend wordt dat de communicatie de afgelopen tijd niet goed was. De partijen spreken de intentie uit om die te verbeteren. De gemaakte werkafspraken uit 2006 dienen als referentiekader. Ook wordt vaker overleg gevoerd met de Raad van Bestuur.

Of de intenties worden omgezet in het gewenste gedrag en de Raad van Bestuur beter gaat communiceren met de AMR, wordt maart 2008 geëvalueerd. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?