Terug naar overzicht

Meer werkplekken en stabiele roosters

Betere structuur in de roosters, meer studiebegeleiding en veel meer werkplekken. Dat waren de antwoorden die de studenten gaven op de vraag van voorzitter Harry Koopman en Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur.
De bijeenkomst met studenten maakt onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten die de Raad van Bestuur houdt met studenten, directies en docenten van de academies. Met die gesprekken wil ze contact houden met het onderwijs en de (on)tevredenheid peilen. Hoe praten studenten over de hogeschool? Wat vertellen ze hun ouders en vrienden?

Op sociaal gewenste antwoorden zat de Raad van Bestuur niet te wachten. De studenten moesten zich vooral niet inhouden hun ongerief op tafel leggen. En dat deden ze dan ook, maar niet voordat ze aangaven eigenlijk heel tevreden te zijn met hun opleiding, de communicatie en de docenten bij wie ze altijd terecht kunnen voor hulp. Na wat aandringen kwamen toch wat pijnpunten boven. De werkplekken in Xplora die heel mooi zijn, maar niet praktisch. ‘De tafels worden door projectgroepen gereserveerd. Met je eigen laptop kun je er niet terecht. Eenvoudigweg omdat er niet genoeg tafels en stoelen zijn’, gaf een tweedejaarsstudent Commerciële Economie aan. ‘Gooi alle ronde tafels eruit en zet het helemaal vol met tafels en stoelen.’ Een ander idee dat wordt aangedragen is het Atrium om te bouwen tot werkruimte.

Ook de roosters die op het laatste moment worden veranderd waardoor studenten projectafspraken moeten verzetten of voor niks op school komen, is een ander heet hangijzer.

Over de taallessen zijn de zes aanwezige studenten allerminst tevreden. ‘Ik word er niet wijzer van’, zegt een vierdejaarsstudent Commerciële Economie, die aangeeft goed in Engels te zijn. ‘De mensen die slecht in Engels zijn ook niet, want de grammatica wordt niet uitgelegd. Er wordt van je verwacht dat je die op de middelbare school hebt gehad. We krijgen onze geschreven stukjes terug met de fouten, zonder dat uitgelegd wordt waarom het fout is. Je leert er dus niets van.’

Op de vraag van Koopman wat de hogeschool kan doen om de overstap naar het hbo te versoepelen, antwoordde een tweedejaarsstudent Small Business and Retail Management dat ze in het eerste jaar wat meer studiebegeleiding had willen hebben. 'Om er achter te komen of ik op de goede weg was en wat mijn doel was. Omdat ik twijfelde over de keuze van de opleiding had ik graag bevestiging willen krijgen.'  

Ook bij de opleiding International Business and Languages is er onvrede over de talen die worden gegeven. Een Duitse student had een hoger niveau verwacht. ‘Als je de taal goed wilt leren, moet je naar het buitenland.’ Maar, zegt ze.‘De docenten doen hun best, maar er is gewoon te weinig tijd om echt iets te leren.’ Een andere student oppert de goede en slechte studenten van elkaar te scheiden. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?