Terug naar overzicht

MIZ wil weten waarom het naar Academie voor Deeltijd moet

De Raad van Bestuur besliste vorige week dat MIZ naar de Academie voor Deeltijd (ADT) gaat, terwijl zij eerder haar goedkeuring had gegeven aan een onderzoek naar wat de beste plek voor MIZ binnen Avans zou zijn. De beide academies zouden aan de hand van dit onderzoek de Raad van Bestuur informeren. Zij zou een voorgenomen besluit nemen en dat voorleggen aan de Avans Medezeggenschapsraad.

‘We vragen wat de argumentatie is om voor een andere procedure te kiezen dan voorgesteld was met het onderzoek. Afhankelijk van dat antwoord, beraden wij ons over verdere stappen’, stelt Ab Bobbink, voorzitter van de academieraad van AGZ. ‘Wij vinden dat we daar als medezeggenschapsraad van AGZ hierover het nodige te zeggen hebben en misschien zelfs instemmingsbevoegdheid hebben. Ook omdat het mogelijk personele consequenties heeft.’

Vorige maand liepen de spanningen tussen de Raad van Bestuur en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) op, omdat de medezeggenschap niet te spreken was over de communicatie. ‘Vanuit de AMR is toen een brief geschreven over het feit dat we weldegelijk betrokken dienen te worden bij de splitsing van AIM en het wisselen van academie van MIZ. Dat onderschrijf ik. Het gaat om organisatorische veranderingen waar wij instemmingsbevoegdheid over hebben’, verklaart Bobbink, tevens lid van de AMR.

Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat de Raad van Bestuur en de AMR weer samen verder gaan met de intentie om de communicatie te verbeteren. ‘Diezelfde dag kwam het nieuws dat MIZ naar de ADT ging. Dan heb ik wel twijfels bij een goede communicatie’, besluit Bobbink. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?