Terug naar overzicht

Onderzoek naar beperken studenten Fysiotherapie

Uit onderzoek moet blijken welke maatregelen wenselijk zijn en of de numerus fixus komend schooljaar misschien weer ingevoerd moet worden. ‘Het gaat het erom wat de organisatie aan kan’, vertelde directeur Engelien Calis tijdens de academieraad afgelopen woensdag. ‘Qua studenten hoeven we niet veel meer te groeien. De gewenste aantallen voor 2010 zijn al gehaald.’

Sinds de gigantische aanwas van studenten was het even passen en meten voor AGZ aan het begin van dit schooljaar. Fysiotherapie kreeg een verdubbeling van het aantal eerstejaarsstudenten te verwerken, van zo’n 170 naar dik 350. Calis: ‘De eerste dag dat ik hier kwam liep het over. Het heeft aanpassingsvermogen gekost van iedereen, maar het gaat de goede kant op.’ Of de opleiding nog eenzelfde golf nieuwe studenten kan verwerken, is de vraag.

 

Het onderzoek vindt in januari plaats. Eind februari volgt het besluit of er een nieuwe numerus fixus moet komen of andere beperkingen op het aantal nieuwe studenten. ‘Hoe we dat invulling gaan geven, weet ik nog niet. Voor we het besluit nemen, gaan we praten met de werkveldadviesraad’, kondigde ze aan. De vragen of er genoeg werk is en er voldoende stageplekken zijn, spelen ook mee. Op de open dag moet wel gemeld worden dat de numerus fixus is losgelaten. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat er enige aangebrachte beperkingen te verwachten zijn, zei ze. ‘Ik kan nu niet zeggen: we nemen er 150 of 400 aan.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?