Terug naar overzicht

Onderzoek naar hoge werkdruk op AAFM

Adjunct-directeur Kors-Jan Snoeij heeft een projectgroep in het leven geroepen om de oorzaken van de hoge werkdruk op de AAFM in kaart te brengen. De academieraad opperde al een ander taaknormeringsmodel voor docenten. Snoeij wil eerst het onderzoek afwachten. Wel hoopt Snoeij ook dat er een nieuw model komt. ‘Ik ben daar een groot voorstander van. Maar ik wil eerst laten onderzoeken hoe de hoge werkdruk ontstaat, pas dan kun je aan een oplossing gaan werken.’

Docentlid Michiel Adriaansen vindt dat er direct maatregelen genomen moeten worden. ‘Het probleem is behoorlijk urgent. Ik vrees dat het een lang traject gaat worden, door eerst een onderzoek te doen.’ Medewerkers klagen al langer over de werkdruk, die op de academie te hoog zou zijn. Het totaal aantal overuren lag vorig jaar rond de drieduizend. ‘Een aantal daarvan is acceptabel, maar een aantal ook niet. Het zal in de toekomst niet meer voorkomen’, drukte Snoeij de raad op het hart.

De academieraad had al afgesproken dat dit studiejaar het laatste zou zijn voor het huidige taaknormeringsmodel. Voorzitter Matthijs Kort: ‘Na dit studiejaar is het daarmee over. Dan willen we een nieuw model. De druk daarvoor ligt bij de directie. Het is aan de academieraad of zij instemt met het nieuwe model.’

Snoeij ziet dat anders: ‘Het model van nu is zonder onderzoek tot stand gekomen. Het gaat ten koste van de bruikbaarheid van het nieuwe model, als dat koste wat kost snel wordt ingevoerd.’ De eerste resultaten van de onderzoekscommissie zouden in het tweede semester al bekend moeten worden, om begin volgend schooljaar een nieuw model in te kunnen voeren. Snoeij: ‘We moeten er rekening mee houden dat we dat doel niet gaan halen. Daarom maken we toch al een nieuwe planning met het oude model.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?